Slakken

Slakken maar vooral naaktslakken brengen veel schade aan in de moes- en siertuin. Ontdek wat je kunt doen.

... Lees meer
7 producten
Sorteer op

Iedereen heeft wel eens last van naaktslakken. De vraag is: hoe pak je dit aan? Er zijn vele middelen tegen slakken op de markt van wegvangen tot afdoden. De meeste middelen richten zich op de slakken die bovengronds komen om te eten, maar naaktslakken leven voornamelijk ondergronds. Hierdoor ben je meer bezig met symptoombestrijding dan met het probleem op te lossen.

Hoe warmer het wordt en hoe meer voedsel er ter beschikking is, hoe meer slakken er komen. Hoe meer slakken er zijn, hoe meer natuurlijke vijanden worden aangetrokken. Kwestie is om deze twee met elkaar in balans te houden. Als je dat lukt, krijg je geen slakkenplaag.

Naaktslak op blad

Wat is een naaktslak?

Een naaktslak is een weekdier, want de slak bestaat voor 80% uit water. De meeste slakken leven in de zee of zoet water. Slakken zijn overigens de enige weekdieren die ook op land kunnen leven. Slakken (zowel naaktslakken als huisjesslakken) worden ook wel buikpotigen genoemd, omdat ze geen poten hebben. Ze bewegen zich voort door het samentrekken van hun gespierde onderzijde.

Sommige soorten naaktslak voeden zich met vers groen blad. Onder andere de gewone wegslak die we vaak aantreffen in tuinen heeft een voorkeur van levende planten. Daarnaast staan wortels, zaden, fruit en dood organisch afval op hun menu. Een naaktslak kan gedurende de nacht de helft van het eigen lichaamsgewicht opeten. Hierdoor zie je goed aan de planten als er een aantal slakken gepasseerd zijn.

Zoals je weet verraden naaktslakken hun aanwezigheid door de achtergelaten slijmsporen die doorgaans ’s morgens goed te zien zijn. Het slijm van zo’n slijmspoor produceren de naaktslakken zodat ze zich gemakkelijk kunnen voortbewegen over ruwe oppervlakken.

Naaktslakken leven overigens voor het grootste deel onder de grond. Daar zijn ze veilig voor hun natuurlijke vijanden. Bovendien kunnen de slakken zichzelf onder de grond beter beschermen tegen uitdroging. Bij warm en droog weer zie je dan ook weinig tot geen slakken zien, maar als het regent juist des te meer. Vandaar dat naaktslakken vooral ’s nachts op zoek gaan naar voedsel.

Huisjesslak op blad

Huisjesslak

Naast de naaktslak zijn er ook huisjesslakken. Je herkent de huisjesslak aan het harde deksel, ofwel het huisje op hun rug. De slak kan zich terugtrekken in het huisje waardoor het zich kan beschermen tegen natuurlijke vijanden.

Huisjesslakken zijn echte opruimers in de tuin. Ze voeden zich met micro-organismen, schimmels en rottend materiaal. De meeste huisjesslakken eten geen groene planten met uitzondering van de Segrijnslak. De Segrijnslak leeft van jonge groene blaadjes en scheuten en kan net als sommige naaktslakken een ware ravage aanrichten in de tuin. Huisjesslakken zie je overdag op de planten zitten, terwijl naaktslakken meestal ’s nachts van de planten eten.

Naaktslakken soorten

Er zijn wereldwijd wel 75.000 soorten slakken bekend. Hieronder lichten we de soorten naaktslakken toe die het meest frequent voorkomen in België en Nederland.

 1. De rode (grote) wegslak, ofwel de ‘Arion rufus’, is de meest voorkomende slak in onze gebieden. Deze slak is donkerbruin of oranje van kleur. Verder kan de rode wegslak 15 cm lang en 2 cm breed worden. Je komt deze slakkensoort tegen in vochtige loofbossen, grasvelden, wegbermen, akkers en tuinen.
 2. De zwarte wegslak, de ‘Arion hortensis’, is tussen de 10 en 15 cm lang. Deze slak is bovenop zwart van kleur, terwijl de onderzijde van de zool geel oranje-achtig is. Ook andere kleuren kunnen voorkomen. De zwarte wegslak vind je overigens net als de rode wegslak in vochtige loofbossen, wegbermen, tuinen, grasvelden en bosranden. Hierdoor wordt de grote wegslak en zwarte wegslak soms ook wel als één soort beschouwd.
 3. De Spaanse wegslak, ofwel de ‘Arion vulgaris’, is erg makkelijk te verwarren met de rode wegslak. Deze slakkensoorten kunnen enkel op basis van anatomische kenmerken van elkaar onderscheiden worden. De Spaanse wegslak is tot 10 cm lang en variabel van kleur. Zo heeft deze slak grijzig bruin, roodbruin of donkergrijs met aan beide zijden vaak kleurbanden. Verder wordt de Spaanse slak als één van de meest invasieve naaktslakken soorten in onze gebieden beschouwd. De Spaanse wegslak is namelijk goed bestand tegen uitdroging en legt tot maar liefst 400 eitjes per jaar. Bovendien kruist deze slakkensoort gemakkelijk met de zwarte wegslak waardoor hun nakomelingen tevens beter bestand zijn tegen de koude.
 4. De bosaardslak, de ‘Lehmannia marginata’, komt vooral in loofbossen voor en is ook in koudere maanden nog actief. Deze slak is te herkennen aan de meestal grijzig bruine kleur met kleurschakeringen. Bosaardslakken leven van algen die ze van de boomstammen eten. Overdag verbergen ze zich in spleten en holtes van bomen.
 5. Grote aardslak
 6. De grote aardslak, ofwel de ‘Limax maximus’ of gevlekte aardslak, is de grootste slak die in België en Nederland voorkomt. Deze slakkensoort kan namelijk maximaal 20 cm lang worden. Deze slak dankt de naam aan het feit dat de slak zwarte vlekken heeft op het lichaam. Over het algemeen wordt de grote aardslak bijna nooit waargenomen, omdat deze slakkensoort enkel ’s nachts tevoorschijn komt.
 7. De gevlekte akkerslak, de ‘Deroceras reticulatum’, kent meerdere namen. Zo wordt deze slakkensoort ook wel grauwe veldslak, grauwe aardslak, akkeraardslak en melk slak genoemd. De gevlekte akkerslak wordt maximum 6 cm lang, maar meestal zijn de slakken wat kleiner. Verder is deze slakkensoort te herkennen aan de grote kleurvariatie. Zo is de gevlekte akkerslak witgeel, beige, grijs-bruin tot bijna zwart met geaderde tekeningen in een donkere kleur op het achterlijf. Soms zijn ze ook egaal van kleur. Dan hebben deze slakken een beige, grijsachtig, witte kleur. Verder is de voetzool van deze soort wit van kleur. De gevlekte akkerslak komt zowel in tuinen en bossen als op grasvelden en akkers voor. Deze soort is een zeer geduchte vijand in de tuin en de kas omwille van zijn grote vraatlust aan groene planten.

Waar komen slakken plots vandaan?

Zowel naaktslakken als huisjesslakken kunnen niet tegen vorst en droogte. De meeste slakken gaan bij te droog, te koud of te warm weer zich terugtrekken en in rust. Zo overwinteren huisjesslakken onder stenen, hout of in spleten. Ze trekken zich dan terug in hun huisje en maken dit dicht met een slijmlaag die verkalkt tot een sluiting. Op deze manier zijn ze beschermd tegen kou, uitdroging en natuurlijke vijanden. Ze kruipen dus met andere woorden letterlijk terug in hun schulp.

Naaktslakken kunnen zich niet terugtrekken in een huisje. Daarom kruipen deze slakken diep onder de grond in de winter. Ze doen dan letterlijk een winterslaap die twee tot vier maanden kan duren. In de zomer kunnen ze een gelijkaardige zomerslaap doen van enkele weken. Dit gebeurt met name als het heel warm en droog is. Vandaar dat je in de winter en bij warme, droge periodes ook weinig last hebt van slakken, tenzij je een schaduwtuin hebt. Het lijkt dan alsof er geen slakken meer zijn, want de planten worden niet aangevreten. Nochtans de slakken zijn niet weg; ze zijn alleen niet zichtbaar.

Zodra de omstandigheden stabiliseren en het dus vochtig of comfortabel warm is, dan komen de naaktslakken uit de grond tevoorschijn. Op dit moment breken ook de huisjesslakken zich uit hun schelp. Deze periode valt over het algemeen samen met het groeiseizoen van onze planten. Dat werkt voor de slakken in hun voordeel, want zo kunnen ze smullen van het opkomende groen.

In bepaalde jaren kun je meer last hebben van slakken. Er zijn dan simpelweg meer slakken dan in andere jaren. Dit heeft te maken met de twee elementen waar slakken gevoelig voor zijn: kou en droogte. Bij een strenge winter bevriezen er namelijk meer slakken dan bij een zachte winter. Daarnaast komen er bij een vochtig jaar meer slakkeneieren uit dan in een droog jaar. Als het te droog is, dan kunnen de slakken de eileg uitstellen, soms zelfs tot na de winter.

Tuingrens overstekende slakken

Slakken kunnen ook komen van aangrenzende percelen. Vooral bos en weiland kunnen veel naaktslakken herbergen. Deze steken maar al te graag jouw tuingrens over om zich vol te eten. Indien dit het geval is, dan moet je grondige maatregelen nemen om te vermijden dat je steeds een nieuwe toevloed aan slakken krijgt.

Biogrowi heeft twee opties voor dit probleem: het slakkennet en de slakkenmuur. Gezien we vroeger met onze Biogroei-tuin aan een bos grensten, hadden we zelf een slakkennet geplaatst. Het was veel werk, maar loonde zeker de moeite! Het slakkennet is overigens zeer solide. Op het moment dat we met Biogroei verhuisden, hing het net tegen slakken bij ons al 4 jaar zonder dat het ergens kapot was gegaan.

Slakkennet

Het slakkennet

Dankzij de bijzondere constructie van het slakkennet kunnen slakken niet meer in de tuin. De naar buiten hangende flappen is een hindernis die de slakken niet kunnen nemen. Het beste resultaat wordt behaald door de volledige moestuin af te boorden met het net. Zelf hadden wij een opening gelaten om met de kruiwagen nog in de tuin te kunnen rijden.

Slakkenmuur

De slakkenmuur

Daarnaast kun je een slakkenmuur plaatsen. Dankzij de omgekeerde rand kunnen er geen slakken over de slakkenmuur kruipen. Deze muur is bovendien veel lager dan het slakkennet, is eenvoudig te monteren en kan overal geplaatst worden. Het werkt volgens hetzelfde principe als het slakkennet.

Waar houden slakken van?

Zoals eerder vermeld houden slakken van warme en vochtige omstandigheden. Daarom schuilen ze bij droog weer onder afgevallen bladeren, tussen de bladeren van planten, onder stenen of potten, in spleten, onder karton of gronddoek.

Wat eten slakken graag?

Het grootste deel van de slakken leeft van dood organisch materiaal, schimmels, paddenstoelen enz. De poep van de slakken, het restant dat terug in de bodem komt na vertering, is net zo voedingsrijk als bij regenwormen en zorgt dus voor een betere plantengroei. Een aantal slakken zoals de gewone wegslak en het Segrijslakje hebben een voorkeur voor jonge kiemplanten en zachte plantendelen. Dat baart ons uiteraard zorgen, want juist deze jonge plantjes zijn het kwetsbaarst. Verder eten slakken ook aas en ze kunnen zelfs elkaar opeten. Kannibalisme komt bij slakken vaak voor.

Al met al zijn slakken echte opruimers van dood organisch materiaal, schimmels en aas. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het bodemvoedselweb.

Natuurlijke vijanden van slakken

Slakken kennen veel natuurlijke vijanden. Egels, spitsmuizen, maar ook reptielen zoals kikkers, padden, hagedissen, ringslangen en hazelwormen eten namelijk slakken. Zo was de hazelworm 30 jaren een trouwe gast in de Biogroei-tuin.

Vogels zoals zanglijsters, spreeuwen, eksters en merels en zelfs kippen en loopeenden kunnen talloze slakken verorberen. Vooral zanglijsters zijn verzot op huisjesslakken en laten op sommige plaatsen een kerkhof aan lege schelpen achter. Daar komt nog eens bij dat sommige insecten, zoals loopkevers, enkele spinnen en spinachtigen, zoals de hooiwagen, wel een stukje slak lusten.

Een onverwachte natuurlijke vijand is het lookglansslakje. Deze slakkensoort is bijzonder, want ze eten graag slakkeneitjes in plaats van groene plantendelen. Je vindt de lookglansslak net als andere slakken onder stenen of bloempotten.

Aan natuurlijke vijanden dus geen gebrek! Echter, zijn deze natuurlijke bestrijders van slakken ook in jouw tuin aanwezig?

Je merkt inmiddels wel hoe belangrijk het is om te werken aan de biodiversiteit in je tuin. Biodiversiteit in je tuin [blog] bevorderen doe je best op verschillende manieren om een totaalplaatje te creëren. Je moet met andere woorden niet vergeten dat elk insect of dier, hoe groot of klein ook, deel uitmaakt van ons zeer delicate ecosysteem en dus nodig is voor een biodivers totaalplaatje - zelfs slakken. Stel dat er geen slakken meer zouden zijn! Hoeveel dieren zouden het met minder voedsel moeten doen?

Tip: laat de dode slakken gewoon in je tuin liggen. Dit trekt namelijk natuurlijke vijanden aan!

Naaktslakken bestrijden

Slakken bestrijden zonder gif is absoluut mogelijk. Het is dan ook de hoogste tijd dat alle schadelijke middelen van de markt verdwijnen, want er zijn zeer goede natuurlijke middelen tegen slakken voorhanden. Dus, wat te doen tegen naaktslakken? Dat leggen wij hieronder haarfijn uit!

Afhankelijk van de situatie kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden om naaktslakken op natuurlijke wijze te bestrijden:

 • Naaktslakken verwijderen: je kunt de slakken fysiek weghalen. Dit doe je het beste ’s avonds met een lantaarn. Dan zijn namelijk de meeste slakken actief in de tuin. Als je slakken diervriendelijk wilt bestrijden, dan kun je ze invriezen en achteraf op je composthoop gooien. Dit is een zachte en snelle dood. Gevangen slakken achter laten in een bos of op een ander stuk grond is niet aan te raden. Je kan daarmee het aanwezige natuurlijke evenwicht in onbalans brengen.
 • Anti-slakkenringen gebruiken: heb je gevoelige plantjes die je in het voorjaar wilt beschermen tegen slakkenvraat, doe dan bij het uitplanten van moestuinplantjes of bij het opkomen van sierplanten een slakkenring rond de plant. De naar buiten gerichte rand zorgt dat de slakken niet bij de plantjes kunnen komen.
 • Slakkenvallen: een slakkenval is zeker nuttig als je in huis slakken wilt vangen. Dit middel tegen slakken heeft buiten echter niet zoveel zin. Je vangt weliswaar veel naaktslakken, maar eigenlijk is het meer een kwestie van dweilen met de kraan open. Hoe langer je het lokmiddel namelijk laat staan, hoe meer slakken van verder weg worden aangetrokken. Het is dan ook beter om een slakkenval 24 uur te plaatsen en deze vervolgens weg te halen. Dit ritme moet je vervolgens wekelijks herhalen.
 • Tip: bier is bekend als de beste slakken-lokker. Daarbij is niet het bier maar de gist in het bier belangrijk. Je kunt daarom als alternatief gistblokjes kopen en oplossen in water.

 • Kippen en loopeenden laten loslopen in je tuin tijdens de wintermaanden is zeker een aanraden. Je kunt de kippenren ook regelmatig in de moestuin plaatsen. Kippen eten niet altijd even graag (dikke) slakken. Als je slakken aan de kippen wil voeren, meng dit dan met wat graan zodat de slakken minder plakken. In tegenstelling tot kippen kunnen loopeenden wel eindeloos veel slakken eten.
 • Slakkenkorrels: slakken biologisch bestrijden kan gemakkelijk met slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat. Deze korrels zijn niet schadelijk voor egels of vogels als ze achteraf de dode slakken opeten, niet te verwarren met de giftige korrels op basis van metaldehyde of methiocarb. Deze doden uiteindelijk ook vogels en egels die de dode slakken opeten. Verder kunnen ecologische slakkenkorrels nuttig zijn als je een naaktslakken plaag hebt. Combineer ze dan met NO-slug.
 • NO-slug of aaltjes tegen slakken is dé manier om slakken biologisch te bestrijden. Aaltjes bestrijden namelijk naaktslakken die in de grond zitten. Dit is 90% van de slakkenpopulatie. De aaltjes gaan de slakken in de grond bacterieel vergiftigen. De aaltjes werken tot 6 weken. Het resultaat is pas na enkele weken zichtbaar. Bij een overpopulatie aan slakken, wordt de behandeling best enkele malen herhaald.

Hoe kun je naaktslakken niet bestrijden?

Er zijn ook wat fabels over hoe je een naaktslakken plaag kan tegen gaan. Om deze foute informatie de wereld uit te helpen, delen we hieronder een aantal manieren hoe je naaktslakken niet kunt bestrijden.

 • Koffie, eierschalen, lavagruis: het werkt niet om koffiedik, eierschalen of lavagruis op de grond te strooien. Als de slakken lekkere groente hapjes ruiken, dan kruipen ze er gewoon overheen en gebeurt er niets. Het enigste wat ze moeten doen, is meer slijm produceren en nadien meer vocht opnemen in de vorm van voedsel. Hierdoor kunnen dit soort middelen uiteindelijk zelfs in je nadeel werken.
 • Koperband heeft voor zover wij weten geen effect op de naaktslakken. Ze kruipen er simpelweg lustig overheen. Huisjesslakken zijn wel gevoeliger voor koperdraad.
 • Zout op slakken strooien. Dit is echt verschrikkelijk voor de slakken. De slak wordt letterlijk weggevreten, omdat het zout al het water uit de slak onttrekt. Dit is een gruwelijke dood die je niemand toewenst. Dus doe dit niet!
Naaktslakken eitjes

Naaktslakken eitjes bestrijden

De meeste slakkensoorten hebben mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen; ze zijn hermafrodiet, ofwel tweeslachtig. Als naaktslakken paren, dan kan dit enkele uren duren. Ze leggen vervolgens 2 (in een droog jaar) tot 4 keer (in een vochtig jaar) per jaar eitjes af in groepjes in de bodem of onder plantenresten. In vochtige omstandigheden komen de eitjes meteen uit. In droge omstandigheden kan de slak wachten met eitjes leggen, zelfs tot na de winter. Gemiddeld worden er 300 eitjes afgelegd per slak, per jaar.

In april vindt de eerste eileg plaats. Drie weken later komen minuscule slakjes uit de eitjes, twee maanden later zijn ze volwassen en kunnen ze zelf paren en eitjes leggen. Het is dus zeer belangrijk om vroeg in het voorjaar de slakken populatie te verminderen.

Er is geen magische manier om slakkeneieren te bestrijden. Je kunt wel inzetten op natuurlijke vijanden die slakkeneieren eten zoals duizendpoten. Daarnaast kun je zelf zoveel mogelijk eitjes proberen te vinden en op te ruimen. De eitjes worden zowel in de grond als onder stenen, hout, potten of andere materialen afgelegd. Een opruimactie op je terras kan hiervoor zeker nuttig zijn.

Conclusie: zo kom je van slakken af

Eigenlijk kom je nooit volledig van slakken af, want je kunt nooit alle naaktslakken en huisjesslakken verdelgen. Dat is ook niet de bedoeling want zo verstoor je het natuurlijk evenwicht in plaats van eraan mee te werken. De oplossing ligt in de balans! Als het aantal slakken onder de schadedrempel blijft, dan ondervind je er weinig tot geen last van. Zorg met andere woorden voor genoeg biodiversiteit in je tuin zodat er meer egels en lijsters worden aangetrokken. Deze eten immers veel slakken. Zolang je dit niet voor elkaar krijgt, kun je je toevlucht nemen tot bovengenoemde maatregelen. Naargelang de situatie is de ene oplossing beter dan de andere. Zeker is dat je best preventief werkt, want dit zorgt ervoor dat je een overlast van naaktslakken voorkomt. Wat je preventief tegen naaktslakken kunt doen in huis en tuin, lees je hieronder.

Naaktslakken bestrijden in huis

Een naaktslak in huis, daar griezel je bij! Je ziet wel regelmatig slakken tegen ramen omhoog kruipen. Dat is niet leuk want de slijmsporen zijn moeilijk te verwijderen, maar in je keuken, badkamer, kelder of kruipruimte slakken tegen komen is nog erger. Zowel huisjesslakken als naaktslakken kunnen binnen voorkomen. Slakken houden immers van vochtige, donkere ruimtes. Wil je de slakken in huis bestrijden? Probeer in eerste instantie te achterhalen hoe de slakken binnenkomen. Slakken hebben maar een heel kleine opening nodig, want ze kunnen zich heel lang uitrekken. Hierdoor kunnen slakken zelfs via een minuscuul gaatje je huis binnen komen.

Wat te doen tegen naaktslakken in huis?

Slakken in de tuin kunnen we meestal nog tolereren, maar slakken in huis gaat voor de meeste mensen te ver. Dus hoe kun je naaktslakken in huis bestrijden?

 1. Waar komen de naaktslakken vandaan? Dat is de eerste vraag die je je moet stellen. Begin dus met het zoeken naar de openingen of kieren waar langs de slakken naar binnen kunnen glippen. Doorgaans dringen slakken ’s nachts ons huis binnen, omdat ze op dat tijdstip het liefst op stap gaan. Je kunt dit achterhalen door de eventuele slijmsporen te volgen. Kit vervolgens de kieren en naden af. Kijk ook naar mogelijke kieren in de raamkozijnen en kit die eveneens af.
 2. Controleer de luchtvochtigheid in je huis of kelder. Hoe vochtiger de ruimte, hoe meer aantrekkingskracht het heeft voor slakken. Zorg dus voor voldoende ventilatie in de kelder, badkamer of keuken en plaats vochtvreters indien nodig.
 3. Zorg dat de slakken weinig of geen aantrekkelijk voedsel vinden tijdens hun zoektocht. Dierenvoeders, planten of etensresten zijn zeer geliefd.
 4. Vang de slakken door een lokmiddel te plaatsen zoals een halve meloen of een slakkenval. Met de slakkenval worden de naaktslakken gedood. Gebruik je de halve meloen als lokmiddel tegen naaktslakken in huis? Dan kun je de slakken nadien gewoon buiten zetten. Dit is de meest diervriendelijke oplossing.

Heb je een naaktslakken plaag in huis? Plaats dan meerdere slakkenvallen of andere lokmiddelen. Let wel op met lokmiddelen: laat ze maximaal 24 uur staan en verwijder ze daarna. Doe je dit niet? Dan ga je nog meer slakken van buitenaf aantrekken! Zorg ook dat gaten en kieren zijn afgekit.

Dus heb je naaktslakken in huis? Grijp dan snel in om erger te voorkomen! De grootste oorzaak is een te hoge luchtvochtigheid. Je kunt tijdelijk symptomatisch handelen door middel van slakkenvallen, lokmiddelen en afkitten, maar je moet vooral de oorzaak wegnemen en zorgen voor meer ventilatie in huis.

Naaktslakken bestrijden in de tuin

Uiteraard komen naaktslakken ook voor in de tuin. Heb jij last van een slakkenplaag? Hieronder vind je belangrijke maatregelen om naaktslakken uit je tuin te weren.

Mulchen tussen de planten tegen slakken

Slakken weren uit je (moes)tuin

 • Geef altijd ’s morgens water in de moestuin en kas zodat de planten kunnen opdrogen in de loop van de dag. ’s Avonds water geven zorgt er namelijk voor dat de grond en de planten nat staan in de nacht. Dit leidt vervolgens tot meer slakken die zich in dergelijke biotoop op hun best voelen.
 • Verplaats regelmatig je bloempotten en bakken. Omdat je planten in bloempotten regelmatig water geeft, komt er onder de potten vochtige grond te liggen. Dit is een ideale schuilplaats voor slakken. Door de bloempotten regelmatig te verplaatsen, droogt de onderliggende grond.
 • Vermijd een compostbak vlakbij de moestuin. Een compostbak of composthoop is immers een ideale schuilplaats voor slakken.
 • Mulchen met materialen zoals gras, houtsnippers of cacaodoppen kan helpen om slakken te weren. Hoe ruwer het materiaal is, hoe meer slijm en vocht slakken nodig hebben om de barrière te overbruggen. Anderzijds kunnen ze onder een mulchlaag overdag ook schuilen, want het is er donker en vochtig.
 • Regelmatig schoffelen in de tuin heeft zeker zijn nut. Op die manier vermijd je groot onkruid gewas waaronder slakken zich graag verschuilen. Bovendien droogt de grond ook beter op als je regelmatig schoffelt.

Wat te doen tegen naaktslakken in je tuin?

Er zijn 6 biologische middelen tegen naaktslakken in je tuin:

 • Slakken rapen en verwijderen uit de tuin.
 • Slakkenringen gebruiken om je jonge plantjes te beschermen.
 • Slakkenvallen plaatsen om tijdelijk slakken bovengronds weg te vangen.
 • Kippen en loopeenden inschakelen om slakkeneitjes en slakken te verorberen.
 • Aaltjes tegen slakken of No-slug om de populatie slakken in de grond op te ruimen.
 • Ekologische slakkenkorrels gebruiken in uiterste nood.

Welke planten verjagen slakken?

Als je een schaduwtuin hebt, dan ben je al snel geneigd om hosta’s te planten. Dit is eigenlijk om problemen vragen, want slakken eten juist graag hosta’s. Een schaduwtuin is bijzonder aantrekkelijk voor slakken omwille van de donkere en vochtige omgeving. Als je dan het lekkerste eten presenteert, is het niet moeilijk om slakken aan te trekken. Misschien je oog laten vallen op minder gevoelige planten?

Naast hosta’s zijn Iberis (scheefbloem) en Ligularia soorten (kruiskruid soorten) erg geliefd door slakken. Maar gelukkig zijn er ook planten die juist slakken weren.

Welke planten verjagen slakken? Knoflook, Oost-Indische kers, duizendblad, vingerhoedskruid, vrouwenmantel, lavendel, kattekruid, hysop, monnikskop, verbascumsoorten zijn stuk voor stuk planten waar slakken niet van houden. Ook akelei, ezelsoor (Stachys byzantina), ooievaarsbek, Plox, pioenrozen, maagdenpalm, varens en siergras soorten zijn niet geliefd door de slijmerige beestjes.

Deze lijst met planten die slakken verjagen is zeker niet volledig. Verdiep je daarom even in de wondere wereld van de sierplanten om de juiste keuze te maken voor jouw tuin.

Aaltjes tegen slakken

Naaktslakken bestrijden met aaltjes werkt. Bij Biogrowi kun je aaltjes tegen naaktslakken kopen onder de naam ‘NO-slug’. De aaltjes zitten verpakt in een klei substantie. Deze substantie moet je eerst oplossen in water. Vervolgens giet je het mengsel op de grond met een gieter of een nematodenspuit. De aaltjes gaan daarna ondergronds de naaktslakken opzoeken, dringen de slakken binnen via hun lichaamsopeningen om ze vervolgens bacterieel te vergiftigen.

Aaltjes doden de naaktslakken in de grond. Dat werkt aanzienlijk in jouw voordeel, want 90% van de slakken verblijft in de grond terwijl ongeveer 10% van de populatie tevoorschijn komt en bovengronds komt eten. No-slug is een ecologische en biologische oplossing ingeval van een slakkenplaag. Hier lees je alvast meer over aaltjes en hoe toepassen.