Wat kunnen WIJ doen aan de opwarming van de aarde?
opwarming van de aarde biogroei

Terwijl de Verenigde Naties voor de 26e keer samen komen om ons klimaat te bedwingen, is het hoog tijd om zelf acties te ondernemen.

Wat kunnen wij doen vanuit de basis? Welke heilige huisjes zijn we bereid te laten sneuvelen voor de redding van onze planeet? Uiteindelijk draait het altijd om luxe die we niet willen opgeven, geld dat we liever voor iets anders gebruiken of weerstand tegen iets nieuws en onbekends.

Vanuit Biogroei ijveren we al 30 jaar om de chemische sproeistoffen achter ons te laten. Sinds de laatste jaren zijn we ook volop bezig om mensen te motiveren om hun bodem op een natuurlijke manier te verrijken i.p.v. op een onnatuurlijke manier te verarmen.

biogroei chrysop larve eet wolluis

Positief innoveren

Werken met nuttige insecten om schadelijke insecten te bestrijden is onze corebusiness. Nog vorige maand brachten we een nieuw product op de markt om schadelijke insecten op kamerplanten te bestrijden. Zowel in de tuin als in de woonkamer wordt er nog al te vaak naar een chemisch middel gegrepen. Echter de oplossing zit niet in de spuitbus maar in de natuur.

Gebruik de natuurlijke vijanden die op eenvoudige manieren uitgezet kunnen worden op je kamerplanten, je kasplanten of buiten in je tuin en laat het gif achterwege.

Werken met insecten vraagt zeker een leerproces, het kost momenteel ook nog wat meer geld maar in ruil daarvoor steun jij moeder Aarde.

verarmde landbouwgrond

Maak onze bodems weer levend!

Sta er even bij stil dat in de natuur de planten geen extra meststoffen nodig hebben om uitbundig te groeien. Hoe komt het dan dat wij wél vinden dat ons gras, onze moestuin of balkon elk jaar meststoffen nodig heeft?

Het is heel simpel, het is ons zo aangeleerd! We weten niet beter omdat het jaar en dag al zo is! En dat is nu net het probleem. Wij mensen zijn gewoontedieren die niet snel veranderen. Nochtans bewijzen de witte raven onder ons het tegendeel.

Als je de prioriteit bij de natuur legt, komen er fantastische oplossingen in zicht. Maar zolang enkel de opbrengst primeert is er geen plaats voor innovatie.

De moderne landbouw heeft de grond steeds meer laten verarmen door het gebruik van chemische meststoffen, sproeistoffen en zware machines. Bij gebrek aan goede bacteriën en nuttige schimmels in de bodem, kan de grond de CO2 niet meer vasthouden. Daarom zorgt de klassieke landbouw net als de industrie voor meer CO2 in de lucht.

courgetteplanten mulchen met tomatenbladeren

Mulchen met tomatenbladeren onder de courgetteplanten

We kunnen er echter voor zorgen dat de CO2 wel in onze tuinbodem blijft door een levende bodem te creëren. Hoe meer we met ons allen zorgen voor een actieve, levende bodem vol micro-organismen, hoe meer koolstof in de grond wordt vastgehouden, hoe meer voedingstoffen beschikbaar komen voor onze planten en hoe meer onze planten weer koolstof uit de lucht kunnen halen.

Mulchen met compost en plantenresten zet deze positieve cirkel in gang. Nuttige schimmels en micro-organismen zitten in de bovenste grondlaag, daar waar veel zuurstof, warmte en voeding aanwezig is. Door de grond te bedekken met mulchsel, wordt het bodemleven gestimuleerd en gaan deze beestjes het mulchsel aan de oppervlakte composteren. Een goede bodem bevat dus veel koolstof en veel bodemleven dewelke de koolstof kunnen opslaan.

Onze missie

Je kan op veel manieren bijdragen tot minder CO2 in de lucht. Biogroei heeft haar missie hier liggen: zoveel mogelijk mensen motiveren om terug zorg te dragen voor onze aarde en tegelijkertijd gezonde groenten en fruit te kweken. Wij stimuleren mensen om een tuin te creëren die in evenwicht is, om te tuinieren met de natuur in plaats van tegen de natuur. Het kan echt: het is een win-win!

Ook interessant om te lezen:

Tuinieren zonder spitten

Wij betalen het prijskaartje van 100 jaar vooruitgang

De bodemstructuur van jouw tuin

Het Bodemverhaal

Lavameel