Vergeet de boomlijmbanden niet want de mieren zijn al actief!

De eerste zonnige week en ik zie de eerste mieren al kruipen over mijn terras! Men schat dat er 1 miljoen mieren zijn voor elke mens die op aarde leeft. Een beetje beangstigend toch!

Mieren leven meestal in tuinen alhoewel ze ook in huis kunnen binnendringen. Ze kunnen veel schade aanrichten in het gazon of de aarde rondom wortels van planten loswrikken. Soms begraven ze zelfs laag groeiende planten volledig met opgegraven aarde of maken ze tegels los op het terras door deze te ondergraven.

mier in de boom

Mieren worden vaak aangetrokken tot zoete en plakkerige substanties en vandaar dat ze meestal ook in bomen en struiken klimmen waar bladluizen zitten. Bladluizen zuigen aan de bladeren en nemen samen met de sapstroom veel suikers op. Het teveel aan suikers scheiden ze terug uit en daar zijn de mieren zot op. Zelfs nog voor de eerste bladluizen verschijnen, zijn de mieren al in de bomen op zoek naar dat lekkers.

Bomen die elk jaar last hebben van bladluizen kan je daarom best preventief voorzien van een boomband zodat de mieren niet in de bomen kunnen. Waarom zou je dit doen? Hierdoor zal je een bladluisaantasting beter en sneller kunnen aanpakken. De mieren beschermen immers de bladluizen tegen hun natuurlijke vijanden zoals larven van lieveheersbeestjes of gaasvliegen. Als er geen mieren in de bomen zijn, kunnen de nuttige insecten dus beter werk verrichten.

lieveheersbeestjes mieren bladluis

Boombanden hebben nog andere functies. Ze worden gebruikt als vangband in een kas om witte vlieg, varenrouwmuggen en tripsen weg te vangen. Ze worden als boomband ook gehangen om de vrouwelijke kastanjemineermot niet de kans te geven om in de kastanjebomen te kruipen want daar wachten de mannetjes op hen om te paren. In het najaar worden boombanden ook gebruikt om loof- en fruitbomen te beschermen tegen de wintervlinder.

lijmband als vangband in serre
boomlijmband

Let op:

  1. Boombanden hebben enkel zin bij losstaande bomen waarbij hun kruin ook geen andere boomkruinen raakt. Indien dit laatste wel het geval is, moeten ook de omstaande bomen voorzien worden van een boomband want anders kunnen de mieren, kastanjemineervrouwtjes en wintervlinders via een omweg toch nog de boom in.
  2. De boombanden moeten op tijd worden uitgehangen anders verliezen ze hun waarde. Dus VOOR de mieren in de bomen kruipen en VOOR de volwassen motten van kastanjemineermot en wintervlinder actief zijn.

We hebben zowel boombanden voor hobbytuinders als professionele boombanden. Onze boombanden zijn 15 tot 30 cm hoog. Dit is een groot voordeel! Mieren durven zich op kleine lijmbanden wel eens opofferen om toch een brug te maken en kastanjemineermotjes kunnen zelfs over smalle boombanden springen.

boomlijmbanden voor gemeenten

Es van Biogroei