Trosrups: herkennen en bestrijden

Trosrups is in de druiventeelt een geduchte vijand. Deze druivenbladroller is een nachtvlinder met een spanwijdte van 12-13 mm. Ze ontwikkelen twee of drie generaties per jaar. Elke vrouwelijke nachtvlinder kan vanaf april tot juli tussen de 80 à 100 eitjes leggen.

<mot van trosrups
Fig.1 - Trosrups.

Schadebeeld

De larven van de eerste generatie gaan in de gedaante van 1-2 mm grote rupsen de bloemtrossen beschadigen door spinsel te maken van de aangevreten knoppen. Nadien worden de druiven uitgevreten en samengesponnen door de tweede en derde generatie larven die zich in de trossen bevinden. De rupsen zijn zeer beweeglijk en laten zich aan een draadje vallen bij aanraking. Ze overwinteren als pop onder de schors van de druivelaar of op de gebinten van de kas. De druiven worden beschadigd door deze vraatschade en het vruchtvlees gaat uit de druiven druppen. Als gevolg ontstaat Botrytis-vruchtrot en worden veel vliegen en wespen aangetrokken. Lobesia Botrana heeft naast de druivelaars ook nog andere waardplanten : o.a. Parthenocissus q., Hedera helix, Cornus mas, Ribes nigrum, Ligustrum vulgare en Berberis sp.

Trosrups bestrijden

In de strijd tegen de trosrups, maken we gebruik van een feromoonval. Feromonen zijn signaalstoffen die tussen individuen van eenzelfde soort uitgewisseld worden en die hun gedragingen beïnvloeden. Er bestaat een uitgebreid gamma aan feromoontypes. Zo zijn er b.v. seksferomonen die vlindermannetjes over grote afstand tot bij de vrouwtjes lokken. Van die eigenschap kan men gebruik maken om plaaginsecten in de val te lokken. Feromonen zijn erg soortspecifiek.

Er zijn verschillende types feromoonvallen. In de strijd tegen de trosrups gebruiken we een deltaval. De deltaval bestaat uit een bodem van niet-drogende lijm, met daarboven een dak van duurzaam, waterbestendig materiaal. In het midden van de nok is er een haakje waarmee de val kan worden opgehangen.

feromoondispenser trosrups
Fig.2 - Feromooncapsule trosrups.
trosrups bestrijden met feromoonval
Fig.3 - Deltaval tegen trosrups.

Centraal onder het dak en boven de lijmbodem wordt de capsule, die de feromonen vrijgeeft, opgehangen. De mannetjes, aangetrokken door het vrouwelijke seksferomoon, vangen bot en komen op de lijmplaat terecht. Ze kunnen de wijfjes niet meer bevruchten, die kunnen op hun beurt geen eitjes meer afzetten en larven voortbrengen.

In de professionele teelt wordt de val gebruikt ter signalisatie om dan over te gaan tot het spuiten van een biologische bestrijdingsmiddel maar kan ook perfect gebruikt worden als bestrijdingsmiddel. De eerste jaren ga je dan nog schade vaststellen maar na een aantal jaren uithangen, vermindert de schade aanzienlijk om daarna tot nul herleid te worden.

Bestrijdingsperiode

Preventief ingrijpen is noodzakelijk. Hang vanaf half april - eind april een deltaval met hierin de feromooncapsule Lobesia Botrana.

Biogroei tuin

Het telen van druiven is een vak apart. Bij het afhaalpunt te Loonbeek hebben we een druivenserre staan waar al 20 jaar biologische druiven worden geoogst. De afbeeldingen zijn dan ook vanuit onze eigen druivenserre. Vragen zijn steeds welkom en kunnen eenvoudig en snel per mail gestuurd worden via info@biogroei.be. Elk jaar hebben we een prachtige biologische oogst waar plagen geen kans krijgen door het preventief uithangen van de deltaval tegen trosrups.