Trips: symptomen en bestrijding

Trips is minder bekend bij de hobbytuinder maar komt wel massaal voor in de kas. Buiten kan vooral prei last hebben van trips. De volwassen tripsen zijn kleine, langwerpige insecten met typische franjevleugels. Tripsen zijn vergelijkbaar met donderbeestjes. Ze zijn ongeveer 1 mm groot, grijsachtig of geel tot bruin van kleur. De meest voorkomende tripssoorten zijn tabakstrips en Californische trips.

trips
Fig.1 - Trips.

Verspreiding

Het tripsvrouwtje legt haar eitjes in het plantenweefsel. Daaruit komen de zeer beweeglijke larven die onmiddellijk beginnen te eten. Na het tweede larvenstadium laten ze zich meestal op de grond vallen om te verpoppen. De totale cyclus van ei tot adult varieert naargelang de temperatuur: bij 20°C bedraagt de cyclus ongeveer 20 dagen, bij 30°C nog maar 12 dagen. Bij optimale omstandigheden kan één tripsvrouwtje ruim 100 nakomelingen voortbrengen. Hier bovenop kan trips vliegen waardoor deze plaag zich snel kan verspreiden naar andere locaties.

schadebeeld trips
Fig.2 - Schadebeeld trips.

Symptomen van trips

Zowel de jonge larven als de volwassen tripsen beschadigen het gewas door plantencellen leeg te zuigen. De leeggezogen cellen vullen zich met lucht en geven zo een zilverachtige schijn aan de bovenkant van het blad, waarop zwarte puntjes (de uitwerpselen) te zien zijn.

Daarnaast kan tripsschade misvormde vruchten geven of verkurkingen op de groenten. Bovendien zijn tripsen belangrijke overbrengers van allerlei virusziekten.

Tripspoppen

Alle stadia van de trips ontwikkelen zich op het blad behalve de poppen. De volgroeide larven laten zich van het blad op de grond vallen op in de grond te verpoppen en vervolgens terug volwassen trips te worden. Tripspoppen bestrijden kan in de grond met nematoden Steinernema Feltiea of Stenema.

Trips voorkomen

Je kan preventief grote gele of kleine gele kleefplaten uithangen om de eerste volwassen tripsen te signaleren en weg te vangen. Verder hebben we een preventief systeem bestaande uit kweekzakjes met roofmiijten Amblyseius-breeding-system en Swirskii-breeding-system om de tripslarven en eieren direct te verorberen vanaf dat ze zich op de bladeren bevinden. Bijzonder aan de kweekzakjes is, dat ze reeds kunnen uitgehangen worden vooraleer tripsen aanwezig zijn.

Trips bestrijden

Heb je trips te laat vastgesteld en is de plaag al verder geëvolueerd, moet je roofmijten Neoseiulus cucumeris en Orius roofwantsen combineren. Ingeval er volwassen tripsen aanwezig zijn, moet je altijd kiezen voor Orius want alleen deze roofwants valt de volwassen tripsen aan. De roofmijten, leverbaar in een koker, laten de volwassen tripsen gerust en voeden zich enkel met eitjes en jonge larven. Door beiden insecten uit te zetten, werk je op alle stadia gelijk en ga je sneller resultaat bekomen. Wil je ook de tripspoppen aanpakken in de grond, gebruik dan Stenema.