Soorten lieveheersbeestjes en hun waardplanten

In België en Nederland komen een 60tal soorten voor en wereldwijd wel 5000 soorten lieveheersbeestjes. De meest voorkomende en daardoor ook de meest bekende soort in ons land is het zevenstippig lieveheersbeestje.

We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste lieveheersbeestjes in België en Nederland. Sommige lieveheersbeestjes hebben specifieke waardplanten (dwz planten waar ze graag op leven en goed op ontwikkelen), andere lieveheersbeestjes hebben geen speciale voorkeur.

Het zevenstippelig lieveheersbeestje en het tweestippig lieveheersbeestje is een kevertje dat geen specifieke voorkeur heeft voor bepaalde planten. Dat is dan ook de reden waarom ze gecommercialiseerd worden. Ze kunnen op alle soorten planten, heesters en bomen uitgezet worden om bladluizen te bestrijden.

Lieveheersbeestjes die geen specifieke waardplanten hebben

 • Zevenstippelig lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata), zeer algemeen voorkomend, vooral in de kruidlaag.
 • Schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica), zeer zeldzaam, in omgeving van rode bosmieren.
 • Tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata) met binnen deze groep nog 3 variëteiten die te onderscheiden zijn door een verschillend dekschild, algemeen voorkomend op diverse planten.
 • Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) kent zeer veel varianten in patronen en kleuren van dekschilden, geïmmigreerd in Europoa en nu wijdverspreid in België en Nederland, op diverse planten.
 • Ruigtelieveheersbeestje (Hippodamia variegata), meer verspreid in Vlaanderen dan in Nederland, op lage planten en heesters.

Lieveheersbeestjes die van grasland en weiland houden met hun kruidachtige bloemen

 • Veertienstippelig lieveheersbeestje (Propylea quatuordecimpunctata), algemeen voorkomend, bestaat in zwart dekschild met gele vlekken en geel dekschild met zwarte vlekken, diverse waardplanten.
 • Ruigtelieveheersbeestje (Hippodamia variegata), meer verspreid in Vlaanderen, zeldzaam in Noord-Nederland, diverse waardplanten, lage planten en heesters.
 • Elfstippelig lieveheersbeestje (Coccinella undecimpunctata), algemeen voorkomend, kruidachtige planten.
 • Zestienpuntlieveheersbeestje (Tytthaspis sedecimpunctata), verspreid voorkomend, grasland.
 • Citroenlieveheersbeestje (Thea vigintiduopunctata),verspreid voorkomend, grasland en kruidachtige planten zoals berenklauw.
 • Vierentwintigstippelig lieveheersbeestje (Subcoccinella vigintiquatuorpuncatata), vooral in centraal Nederland, laaggroeiende planten.
 • Negentienpuntlieveheersbeestje (Anisosticta novemdecimpunctata), verspreid voorkomend, op riet en andere waterplanten.

Lieveheersbeestjes die graag op loofbomen vertoeven

 • Tienstippelig lievheersbeestje (Adalia decempunctata) met 3 varianten met verschillend dekschild, algemeen verspreid op loofbomen.
 • Roomvleklieveheersbeestje (Calvia Quatuordecimguttata), algemeen verspreid op loofbomen.
 • Meeldauwlieveheersbeestje (Halyzia sedecimguttata), algemeen verspreid, vooral op esdoorn en es.
 • Wilgenlieveheersbeestje (Chilocorus renipustulatus), verspreid voorkomend, vooral op wilg, populier, es en berk.
 • Heidelieveheersbeestje (Chilocorus bipustulatus), verspeid voorkomend maar niet in West-Vlaanderen, Zeeland en Groningen, op heide en es.

Lieveheersbeestjes die graag op naaldbomen verblijven

 • Oogvleklieveheersbeestje (Anatis ocellata) met 2 variëteiten, voornamelijk noorden van Vlaanderen, op grove den.
 • Harlekijnlieveheersbeestje (Harmonia quadripunctata) met 2 variëteiten, verspreid in Vlaanderen, niet in Noord-Nederland.
 • Achttienstippelig lieveheersbeestje (Myrrha octodecimguttata), zeldzaam, volgroeide grove den
 • Bruin lieveheersbeestje (Apidecta obliterata), verspreid in Vlaanderen, zeldzamer in Nederland, in spar en lork.
 • Viervleklieveheersbeestje (Exochomus quadripustulatus), vrij algemeen, naaldbomen, es en berk.
 • Gestreept lieveheersbeestje (Myzia oblongoguttata), zeldzaam, in grove den.