Retourneren en service

Wij willen een zo goed mogelijke service bieden aan al onze klanten. Dit betekent specifiek:

 • Dat we steeds gaan voor de beste kwaliteit.
 • Dat de tijd tussen productie en levering zo kort mogelijk is.
 • Dat we zo snel als mogelijk antwoorden op uw vragen.
 • Dat we zo veel en zo correct mogelijke informatie online plaatsen waardoor u als klant de juiste productenkeuzes kunt maken.

Niet retourneerbaar

Door de aard van bepaalde producten in ons gamma, zoals de nuttige insecten en nematoden met een beperkte levensduur, kunt u deze niet retourneren. Het herroepingsrecht, zoals hieronder beschreven, is dan ook niet van toepassing bij deze producten. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

Andere producten zoals de feromoonvallen, mechanische hulpmiddelen, "help de natuur"-producten hebben geen korte vervaldatum en kunnen dan ook gewoon geruild of geretourneerd worden.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag, inclusief verzendkosten, gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht moet u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@biogroei.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Herroepingsrecht voor goederen

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Biogroei, Tiensesteenweg 341 V-1, 3010 Leuven, België, info@biogroei.be Telefon: +32 2 793 04 25) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

  Aan Biogroei, Tiensesteenweg 341 V-1, 3010 Leuven, België, info@biogroei.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

 • Besteld op
 • Naam
 • Adres consument
 • Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

Onverminderd uw wettelijke rechten, zullen wij u gratis retouretiketten verstrekken voor retourzendingen. Het retourlabel wordt bij uw zending gevoegd. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in België of Nederland.