Varenrouwmuggen info - Varenrouwmuglarven bestrijden

Bij het zaaien of stekken van je eigen groentenplantjes kun je last krijgen van varenrouwmuglarven (Sciaridae).

Plaaginsect

Het zijn kleine (3-5 mm), donkere mugjes met lange, slanke antennen en lange poten. Ze zijn vooral te vinden in een warme, vochtige omgeving in de nabijheid van planten. In serres en huiskamers kunnen ze het hele jaar door voorkomen.

Varenrouwmuglarven

De larven zijn doorschijnend wit met een zwarte kop. Het zijn vooral de larven van de varenrouwmug die de grootste schade veroorzaken.

Schadebeeld

Varenrouwmuglarven voeden zich niet enkel met dood organisch materiaal zoals algen en schimmels, maar ook met levend materiaal zoals wortel- en stengelweefsel. Ze boren zich in de wortel en/of stengel van stekken, zaailingen of jonge planten. Door de vraatschade ontstaan bijkomende invalspoorten voor secundaire infecties door plantenziekten zoals Pythium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium en Verticillium. De algemene symptomen van een aantasting zijn verwelking of groeivertraging met uiteindelijk het afsterven van de planten tot gevolg.

Varenrouwmuggen bestrijden

Je kan de stekplanten preventief behandelen met Stenema. Om nooit geen last te hebben van varenrouwmug, behandel je om de 4 weken met de nematoden. Op het moment dat je een aantasting van varenrouwmug waarneemt, kan je ook behandelen met Stenema maar moet je wel een drietal weken geduld hebben vooraleer de populatie rouwmuggen is opgeruimd. Stenema zijn aaltjes die van nature voorkomen in de bodem. Ze hebben geen effect op mens, dier of milieu en daarom ook de meest natuur vriendelijke methode van bestrijden.

Bij een zeer ernstige aantasting van varenrouwmug ga je Stenema best combineren met Hypoaspis-system. Hypoaspis-system zijn roofmijten die het volwassen plaaginsect gaan bestrijden.

Categorieën: Ziekten en Plagen