Kastanjemineermot: levenscyclus, wegvangen en bestrijden

De larven van de kastanjemineermot zal mijngangen graven in de bladeren van de paardenkastanje. Indien hier niets tegen gedaan wordt evolueert dit tot het bruin worden van de bladeren en vroegtijdig afvallen, wat uiteindelijk kan lijden tot het verzwakken en afsterven van de bomen.

Welke bomen?

De bomen die het ergst lijden onder deze aantasting behoren tot de soort Aesculus hippocastanum, maar bij een grote aantasting kan het eveneens voorkomen dat er in het blad van Acer pseudoplatanus en A. platanoides ook gangen te zien zijn.

Symptomen

De meest voor de hand liggende vorm van schade zijn de mijngangen die de larven veroorzaken. Dit kan evolueren tot die mate waarin het blad bruin gaat verkleuren en vroegtijdig afvalt. Hierdoor kan de boom tijdens de zomer minder reserves opbouwen, waardoor veel van de aangetaste bomen het jaar nadien veel minder blad zullen krijgen. Dit tast de conditie van de bomen aan, waardoor ze meer vatbaar worden voor andere belagers en ziekten die in normale omstandigheden niet fataal zouden zijn. Bij een zware aantasting zijn de bomen in augustus al kaal.

Kastanjemineermot bestrijden

Je kan de strijd tegen de kastanjemineermot aanvatten met de funnelval en bijhorende feromonen in combinatie met boombanden. Er moet steeds voor gezorgd worden dat alle bomen met lijmbanden zijn voorzien om er voor te zorgen dat de vrouwelijke mot (die niet kan vliegen) niet via een andere boom in de kastanjeboom kan geraken. De vangbeker met bijhorende feromonen zullen de mannelijke motten aantrekken en wegvangen. Zo vang je dus zowel de mannelijke als vrouwelijke motten weg en zal je sneller resultaat zien. De vallen moet je enkele jaren na elkaar plaatsen om resultaat te zien. In de eerste jaren spreken we over vangjaren, omdat de eerste jaren er steeds enkele motten zullen ontsnappen aan de vallen en bijna even veel schade kunnen aanrichten als alle motten samen. Vanaf het derde jaar kan zul je resultaten beginnen te boeken en de schade onder de schadedrempel komen.

Kastanjebomen beschermt tegen kastanjemineermot
Foutief gebruik: te smalle boomlijmbanden tegen kastanjemineermot!

Biologie en levenscylus

De kastanjemineermot (Cameraria Ohridella) is in België een plaag geworden zowel in het openbaar groen als bij particulieren. De eerste aantastingen in België zijn gevonden in het park van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 1999. Nu kan men de paardenkastanjemineermot in gans Vlaanderen aantreffen.

De larven van deze mot brengen ernstige schade toe aan de bladeren van de paardenkastanje door zich in de bladeren te nestelen en er gangen in te graven: vandaar de naam “mineermot”.

De motjes zijn goudbruin, ongeveer 0,5 cm groot en hebben een fijn wit/bruin strepenpatroon op de vleugels. Op de kop en op het achtereinde van de vleugels staan franjes.

Niet het mineermotje zelf, maar de larve van de mineermot is verantwoordelijk voor ernstige schade. Er kunnen tot 3 generaties per jaar voorkomen. De eerste treffen we aan in de maand april na de overwintering. De tweede generatie veroorzaakt de meeste schade en vinden we terug in de maand juli. De laatste vliegt rond de overgang tussen de maanden september en oktober.

De vrouwtjes leggen elk zo'n 20-30 eitjes af op de bovenzijde van het blad van de paardenkastanje. Deze komen na ongeveer 10 dagen uit. De jonge larven eten zich een weg in het blad. Vervolgens vreten ze zich doorheen het bladweefsel waarbij ze gangen vormen. De kastanjemineermot heeft zes larvale stadia. Wanneer de larve volgroeit is, verpopt ze. Hierbij maakt ze een cocon van spinseldraden in de bladmijn. De larven zijn ongeveer 1,5 mm lang en hebben opvallende, diep ingesneden segmenten. Ze zijn bovendien geelgroen van kleur. Als het om een ernstige aantasting gaat, kunnen deze mijngangen elkaar overlappen, waardoor een groot deel van het blad volledig bruin verkleurt.

De mineermot overwintert als pop in de afgevallen bladeren. Het is daarom belangrijk dat je de gevallen bladeren opruimt en niet op de komposthoop gooit.

Funnelval tegen kastanjemineermot