Welk is het belang van vleermuizen?
gegroepeerde vleermuiskasten biogroei

Vleermuizen staan momenteel volop in de aandacht. Helaas eerder negatief dan positief.

Eigenlijk zijn vleermuizen nog veel belangrijker dan vogels, ze eten gemiddeld tot 300 insecten per nacht. Eigenlijk hebben de meeste onder ons er geen idee van, maar in Vlaanderen zijn er 21 soorten vleermuizen bekend. Afhankelijk van hun soort, hebben ze een iets ander menu.

Zo eet de Gewone dwergvleermuis fruitmot, Suzukii fruitvlieg, stalvliegen en allerlei kleine insecten. De gewone grootoorvleermuis voedt zich met grote nachtvlinders, wantsen en andere insecten. De Laatvlieger vleermuis, één van de grootste vleermuissoorten, eet aardbeiloopkever, meikever, junikever en langpootmuggen. Deze drie soorten komen het meest verspreid voor en verblijven tijdens de zomer in de nabijheid van huizen en schuren.

gewone grootoorvleermuis biogroei

Hoe trek je vleermuizen aan?

Als je ziet hoeveel vleermuizen eten, wil je ze uiteraard als natuurlijke vijand in je tuin. Er zijn een aantal zaken die vleermuizen aantrekken:

  • Net als bij vogels en nuttige insecten, is de aanwezigheid van hagen zeer belangrijk voor vleermuizen. Hagen zorgen voor luwte en warmte en hierin jagen ze graag. Aaneensluitende hagen is het meest ideaal.
  • Boomgaarden zijn interessant als er een donkere zone is om in te vliegen.
  • Vleermuizen moeten kunnen drinken, een enkele m² open water is voldoende.
  • Vleermuizen houden niet van verlichting. Sommige soorten vliegen wel bij lampen om meer insecten te vangen. Maar hun behuizing willen ze in het donker. Zeker bij tuinhuizen en stallen dus geen verlichting laten branden.

Vochtige kelder is een ideaal winterverblijf voor vleermuizen

Waar verblijven vleermuizen?

Vleermuizen verblijven in de zomer op andere plaatsen dan in de winter. Ze kunnen zelf geen nesten maken, daarom gebruiken ze gaten in bomen, spouwmuren, gevelbetimmering enz. als zomerverblijfplaatsen.

Zomerverblijfplaatsen doen dienst als kraamplaatsen en vragen een constante warmte. Als winterverblijven zoeken ze meestal koele, vorstvrije en vochtige plekken op.

Afhankelijk van de soort verblijven de vleermuizen in de winter in bunkers, kelders, merggroeven, zolders of in spechtenholen in bomen.

Biogroei vleermuizenkast per 3 stuks op te hangen

Vleermuiskasten ophangen, is dit zinvol?

Kleine vleermuiskasten

De platte vleermuiskasten in hout of houtbeton die je kan kopen, bestaan uit één grote binnenruimte of uit enkele spleetvormige binnenruimtes. Afhankelijk van de binnenruimtes, kunnen ze bewoond worden door de gewone en ruige dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en mogelijks door laatvlieger.

Gekochte vleermuiskasten moet je zien als tijdelijke verblijfplaatsen. Ze worden als paarplaats of slaapplaats gebruikt en zijn in die zin zeer zinvol om op te hangen. Deze kasten kunnen tot 15 dieren herbergen. Hang de vleermuizenkasten per drie gegroepeerd en minimum 3 m hoog.

Grote vleermuiskasten

De zomer- en winterverblijfplaatsen vragen echter om grotere kasten waar de een constant microklimaat heerst en de temperatuur gebufferd wordt.

In de zomerverblijven leven de vrouwelijke vleermuizen in kraamgroepen. Elk vrouwtje krijgt 1 jong. De vrouwtjes hebben een stabiele warme plek nodig om het jong groot te brengen, daarom groeperen ze zich. Kraamverblijfplaatsen moeten dus voldoende groot zijn zodat er honderden dieren in kunnen schuilen. Boeiboorden, daklijsten en andere vormen van gevelbekleding vormen vaak onbedoeld een zomerverblijf.

De mate waarin de verblijfplaats door de zon kan opwarmen en de warmte kan bufferen, bepaald de geschiktheid als kraamverblijf. Momenteel bestaan er nog geen kant-en-klare kasten van dit formaat, maar een handige harry kan ze uiteraard zelf maken.

Gebruik latten van 1.7 tot 3 cm dik om op de gevel te monteren. Je kan de gevelbekleding toegankelijk maken voor de vleermuizen door de horizontale latten aan de onderkant van de gevelbetimmering weg te laten of door er een speciale invliegopening in te voorzien. De vleermuizenpoep moet er uit kunnen vallen of je moet hem gemakkelijk kunnen verwijderen. De minimum oppervlakte moet 0.7 m2 zijn, liefst groter. Ze worden best op zuid-west gerichte muren geplaatst.

Ook interessant om te lezen: