Heb je chemisch gespoten?

Misschien gebruikte je reeds een chemisch middel of een spuitmiddel op plantaardige basis. In beide gevallen is het belangrijk dat je dit even aan ons meldt, zodat we kunnen nakijken of het product nog schadelijk is voor de nuttige insecten of de nematoden die je wenst uit te zetten. Mail ons dan de actieve stof(fen) van het product door, samen met het tijdstip van de bespuiting.

We kunnen u de juiste residuetijd meedelen in zoverre het producten betreffen die in België en Nederland erkend zijn en in zoverre dat je je gehouden hebt aan de voorgeschreven dosis bij de toepassing. Gebruikte je bijvoorbeeld een aftreksel van tabak, dan kunnen wij niet met zekerheid zeggen hoe lang deze bespuiting schadelijk residue achterlaat voor de insecten. We adviseren in dit geval minimum 3 maanden te wachten tussen de bespuiting en het uitzetten.

Je kan de residuetijd niet terug vinden op de verpakking van je product. Enkel voor bijen en hommels staat soms de residuetijd vermeld op de verpakking. Voor andere insecten is dit niet vermeld. De tijd dat een product schadelijk is voor menselijke consumptie is niet dezelfde periode als dat het product schadelijk is voor de nuttige insecten. De residuetijd is bovendien verschillend van insect tot insect. Sommige insecten zijn veel gevoeliger dan anderen. Sommige producten zijn zeer schadelijk voor sommige insecten en voor andere insecten onschadelijk.

Algemene regels die je kan hanteren

Let op met producten waar BIO op staat. Deze producten zijn helaas niet altijd onschadelijk voor de nuttige insecten.

  • Producten op basis van pyrethrine (diverse merken zoals pyrethrum) zijn 1 tot 2 weken schadelijk voor roofmijten, chrysopa en Adalia.
  • Producten op basis van permethrine (oa BIO-KILL) zijn meer dan 8 weken schadelijk voor alle nuttige insecten dus ook voor Hypoaspis die tegen bloedmijten bij kippen en gevogelte wordt gebruikt.

Koop nooit insecticiden waar meerdere actieve stoffen in verwerkt zijn. Bijna altijd is één van de stoffen meer dan 8 weken schadelijk en kan je bij gebruik hiervan voor de rest van het seizoen geen nuttige insecten meer uitzetten. Een product wordt maximaal 8 weken getest op residue. Als een product na 8 weken nog even schadelijk is als na de eerste spuitdag, gaan we ervan uit dat je minimum 3 maanden moet wachten tussen het spuitmoment en het uitzetten van de insecten. De juiste residuetijd is in dat geval nooit bepaald.

Een chemisch product aangieten aan de wortels is minder schadelijk dan een chemisch product spuiten, met uitzondering voor de nematoden. Voorbeelden

  • Product op basis van imidacloprid (bv confidor) is veilig over de hele lijn als je het aangiet, echter niet als je het spuit.
  • Product op basis van pirimicarb (bv pirimor) is ook veilig als het aangegoten wordt maar vraagt 1 week wachttijd als je het gespoten hebt.
  • Als je nematoden aangiet in de grond, mag je bovengronds op de planten wel spuiten met insecticiden of fungiciden aan de voorgeschreven dosis. Dit is dan onschadelijk voor de nematoden in de grond. Enkel de chemische producten met een nematicide werking zijn dodelijk voor de nematoden en mogen dus niet op voorhand gebruikt worden. In dat geval moet je wachten tot de residuetijd verstreken is.
    Gebruik je echter nematoden als bladbespuiting, mag je dit niet combineren met insecticiden
  • Fungiciden kan je meestal zonder problemen gebruiken in combinatie met nuttige insecten. Gebruik je zwavel in combinatie met roofmijten, dan moet je wel opletten! Eerst spuitzwavel gebruiken en dan roofmijten uitzetten, geeft weinig problemen. Stuifzwavel combineren met roofmijten, geeft wel een gedeeltelijke afsterving van de roofmijtenpopulatie.

Twijfel je, contacteer ons, we helpen je graag.