Emelten: herkennen en bestrijden

Emelten zijn de larven van de langpootmug. Ze hebben een grijsbruine kleur en een kokervormige bouw. Ze hebben geen poten en een moeilijk te onderscheiden hoofd. Emelten kunnen tot 5 cm groot worden en richten vaak schade aan in het gazon.

Emelten

Emelten bevinden zich in de bovenste lagen van het gazon. Hierdoor zijn ze makkelijk terug te vinden, zeker 's nachts bij regenachtige omstandigheden. Schadebeelden van emelten zijn open, bruine vlekken in het gazon. Indien ze met veel aanwezig zijn kunnen ze een heel gazon verwoesten en kun je makkelijk door het optillen van de graszoden veel emelten terugvinden.

langpootmug schadebeeld en emelten
Fig.1 - Langpootmug, schadebeeld en emelten

Levenscyclus langpootmug

Emelten zijn afkomstig van de langpootmuggen. Langpootmuggen zijn een groep van insecten die behoren tot de muggen. Veel soorten worden relatief groot in vergelijking met andere insecten. Langpootmuggen zijn onschuldige dieren maar hun larven (emelten) kunnen veel schade aanrichten. In Nederland en België zijn met name soorten uit het geslacht Tipula algemeen. De meest voorkomende is de moeraslangpootmug (Tipula paludosa) en vliegt uit van midden augustus tot begin september. Deze mug heeft één generatie per jaar.

levenscyclus tipula paludosa
Fig.2 - Levenscyclus emelt.

Deze langpootmug legt haar eieren afzonderlijk af. Grasvelden en gazons zijn ideaal voor de afzet van de eieren, zeker als het gras iets langer is. In de herfst komen de larven uit de eieren. De grijze larven, emelten genoemd, kunnen overwinteren tot -10°C. De pootloze larven worden later bruinzwart en kunnen tot 4 cm lang worden. Ze verpoppen zich in juli en Augustus. De larvale stadia zijn dus te vinden vanaf half september tot juli van het volgend jaar. Ze houden zich overdag weliswaar schuil in een holletje onder de grond, maar komen 's nacht tevoorschijn om zich te voeden. De muggen voeden zich enkel met nectar.

voorplanting langpootmug op gras
Fig.3 - Langpootmug.

Wanneer emelten bestrijden?

Bestrijding met nematoden gebeurt best op het moment dat de emelten in het eerste larvestadium (L1-stadium) zijn. Dan zijn de emelten het meest gevoelig voor de nematoden. Concreet is dit voor Tipula paludosa in september (half oktober). Dit is ook de meest ideale periode voor de nematoden. De bodemtemperatuur is ideaal en de ondergrond is nat.

De langpootmug Tipula Oleracea, een tweede maar minder voorkomende soort, heeft twee generaties per jaar dwz dat er tweemaal per jaar eitjes worden afgelegd. Emelten van deze soort kunnen bestreden worden tussen half mei en eind juni in het voorjaar en in september (half oktober) in het najaar.

Schadebeeld van emelten

Emelten zijn een ware plaag voor het gazon. De larven eten van jong groen gras. Dit doen ze 's nachts door gedeeltelijk boven de grond te komen. Hier bijten ze aan de basis van een grasplant en trekken deze achterwaarts met zich mee in de bodem. In de bodem zal de emelt de grasplant opeten. Hierdoor ontstaankleine cirkelvormige kale plekken in het gazon op de plaats waar de emelten zich bevinden. Eenmaal het gazon weg is gevreten rondom de locatie van de emelt zal deze zich verplaatsen en daar opnieuw beginnen.

De schade in het gazon is waar te nemen in mei en afhankelijk van welke emelten je hebt zal er ook schade in de zomer waar te nemen zijn. Zolang de bovengrond niet bevroren is zullen de emelten de hele winter door vreten. Groenten kunnen ook worden getroffen, vooral sla, wortels, kool en aardappelen.

schadebeeld emelten
Fig.4 - Schadebeeld emelten.

TIP: Schade aan gazon voorkomen

Probeer schade aan het gazon te voorkomen, door het gras kort te houden op het moment dat de langpootmug eitjes legt. Dit gebeurt eind augustus – begin september. De gunstige levensomstandigheden voor de emelt zijn: een verzwakte grasmat, een natte herfst en een zachte winter.

Secundaire schade

De emelt is voor de schade in het gazon maar deels verantwoordelijk. Vogels (vooral roodborstjes, spreeuwen en kraaien) en mollen lusten graag emelten en veroorzaken secundaire schade door het gazon om te ploegen.

Emelten bestrijden met nematoden

C-green is het product dat de werkzame nematoden Steinernema carpocapsae bevat tegen emelten. We werken met insect-parasitaire aaltjes of nematoden. Dit wil zeggen dat de nematoden parasiteren op dierlijke organismen. Deze nematoden zijn onschadelijk voor de planten en worden vaak foutief verwisseld met plant-parasitaire nematoden, die wel parasiteren op planten. Het product is volledig veilig voor mens, dier (ook voor regenwormen) en plant. Er bestaat geen probleem met resistentie.

De nematoden kunnen maximum enkele weken, met name tot de vervaldatum op de verpakking, bewaard worden in de koelkast in de kleisubstantie waarin ze geleverd worden.

De nematoden zoeken in de grond de emelten op en dringen deze binnen via de mantelholte. Speciale bacteriën die in symbiose leven met de nematoden, komen vrij in het emelten lichaam.

Aangetaste emelten stoppen na enkele dagen met eten en sterven uiteindelijk af. Nieuwe generaties nematoden ontwikkelen zich in het dode emelten lichaam, komen na de ontbinding van de emelt terug vrij in de grond en gaan weer op zoek naar nieuwe prooien. Het product blijft 4 weken werkzaam. Larven die na deze periode uit de eieren komen, ontsnappen aan deze behandeling.

C-green tegen emelten
Fig.5 - C-green.