Waarom hebben we een levende bodem nodig?

Je kan dit begrijpen door naar de natuur te kijken. In de natuur groeien planten weelderig gedurende het seizoen en in de herfst en winter sterven ze af. De afgestorven plantendelen blijven liggen en vergaan. De planten gaat in het voorjaar vanzelf terug uitgroeien, niemand gaat planten in het wild meststoffen geven. De afgestorven plantendelen komen als organische stof terug in de bodem terecht maar de planten kunnen dit niet als dusdanig opnemen.

Hoe komt het dan dat de planten altijd voldoende voeding ter beschikking hebben?

Dit ligt aan het feit dat 85% van de planten samen leven met nuttige schimmels en bacteriën. Deze bacteriën en schimmels worden gevoed door de suikers die de planten uitscheiden. Dankzij de suikers ontstaat een levende bodem rond de plantenwortels, rijk aan micro-organismen, bacteriën, schimmels, sporenelementen... Ze zorgen ervoor dat de organische stof in de grond omgezet wordt in mineralen die wel door de plantenwortels kunnen opgenomen worden. Hier ligt de verklaring waarom een actief bodemleven zo essentieel is. Een winsituatie voor de plant en een winsituatie voor de bacteriën en schimmels.

Overal en altijd zijn er bacteriën aan het werk, elk met hun eigen specialiteit. Zo heb je stikstofbindende bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen halen en hem ter beschikking stellen van de planten. Er zijn bacteriën die zware metalen uit de grond halen en de bodem saneren, zo zijn er bacteriën die gespecialiseerd zijn in de afbraak van eiwitten, anderen zorgen ervoor dat mineralen opneembaar zijn voor de plant, micro-organismen kunnen een rol spelen in de afbraak van pesticiden... de lijst is onbeperkt!

Hetzelfde geldt voor gunstige bodemschimmels! In de natuur zijn mycorrhiza’s op de meest plantensoorten aanwezig. Met mycorrhiza bedoelen we een samenlevingsvorm tussen bepaalde wortelschimmels en plantenwortels. De plant geeft energie aan de schimmel en de schimmel stelt voedingsstoffen uit de grond ter beschikking aan de plant. De werking van de mycorrhiza wordt in de tuinen vaak ondermijnd door overdreven bemesting zowel organisch als chemisch en door gebruik van fungiciden. In een biologische tuin zullen deze gunstige bodemschimmels wel actief zijn.

Conclusie

Dankzij wormenmest wordt je bodem verrijkt met een massa aan gunstige enzymen, bacteriën, schimmels en meststoffen. Deze zorgen voor een levende bodem die noodzakelijk is voor een sterke en gezonde groei van je planten.

Categorieën: Bodem