Bloemenweide aanleggen en onderhouden
 • Bloemenmengsels worden ingezaaid op blote grond, er mag dus nog geen gras aanwezig zijn.
 • Nooit bemesten
 • U kan kiezen voor voorgeselecteerde bloemenmengsels, specifiek aangepast aan uw grondsoort en standplaats of u kan zelf een paar soorten selecteren die je kiest om specifieke nuttige insecten of vlinders aan te trekken.
 • u moet de kruidenberm 1 of 2 maal per jaar maaien. Dit is nodig om de soorten in stand te houden en om verwildering en concurrentie met grassen tegen te gaan. Op arme gronden volstaat het om 1 maal te maaien, op rijke gronden moet men meestal 2 x maaien.
 • Maaien gebeurt half september, direct na de bloei, dit is de beste periode om de soorten kruiden in stand te houden. Als men een tweede keer maait, doet men dit in de eerste helft van juni om zo de kruiden nog voldoende kans te geven om opnieuw te groeien en zaad te laten produceren.
 • Het maaisel nog een week laten liggen vooraleer af te voeren zodat de kruiden nog kunnen verdrogen en het zaad nog terecht komt in de bodem.
 • Om meerjarige planten te sparen, de kruiden niet lager afmaaien dan 10 cm.
 • Concurrentie met gras kan je best vermijden door te maaien in mei-juni vooraleer het gras in bloei is gekomen en dit dan direct af te voeren.
 • Als één kruid de overhand lijkt te krijgen, moet je dit indijken door dit kruid net voor de bloei met de bosmaaier af te maaien of door tijdens de groeiperiode de storende kruiden handmatig te verwijderen.
 1. Adalia - Larven van lieveheersbeestjes
  Adalia | Larven van lieveheersbeestjes
  > Lieveheersbeestjeslarven tegen bladluis
  Vanaf 16,50 € 13,64 €
 2. Standaard hommelkast
  Standaard hommelkast
  > Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk!
  79,95 € 75,42 €
 3. Volwassen lieveheersbeestjes
  Volwassen lieveheersbeestjes
  > Lieveheersbeestjes tegen bladluis
  Vanaf 23,95 € 19,79 €