Onze alleseters tegen plaaginsecten
Orius

In theorie bestrijden de meeste nuttige insecten maar één specifiek schadelijk insect . Phyto-mite roofmijten eten enkel spint en Encarsia sluipwespen parasiteren enkel witte vlieg.

Het nadeel hiervan is dat je het verschil moet (her)kennen tussen witte vlieg en spint. Anders weet je niet welk nuttig insect je moet uitzetten en loopt de bestrijding fout.

Maar er zijn, voor diegene die niet zo van biologie houden, ook alleseters onder de nuttige insecten.

Onze drie alleseters op een rijtje!

larven adalia

Adalia bipunctata

oftewel Adalia is het tweestippig lieveheersbeestje en staat alom bekend als bladluiseter.

De volwassen lieveheersbeestjes, maar vooral hun larven kunnen enorme hoeveelheden bladluizen verslinden. Het voordeel is dat ze ook alle soorten bladluizen eten en dat jij dus niet moet weten welke soort op jouw planten zit.

Weinigen weten echter dat lieveheersbeestjes ook liefhebbers zijn van spint. Vooral als de spintaantasting al uit de hand is gelopen, kan je dit aanpakken met larven van Adalia, in combinatie met andere roofmijten.

In de natuur voeden lieveheersbeestjes zich ook met eitjes van vlinders, kleine rupsen en trips. Maar daarvoor gaan we ze niet uitzetten in de tuin.

WEETJE: Er zijn twee soorten vegetarische lieveheersbeestjes! In het voor- en najaar, wanneer er nog maar weinig prooi-insecten zijn, voeden de lieveheersbeestjes zich met stuifmeel, schimmels en kleine vochtige blaadjes. In geval van hongersnood zijn ze kannibalistisch.

We bieden zowel Adalia larven als volwassen lieveheersbeestjes aan via onze Biogroei webshop.

Chrysopa carnea, Chrysoperla carnea

oftewel Chrysopa is een minder bekende groene gaasvlieg (goudoogje) die echter prominent aanwezig is in de natuur en in natuurlijke tuinen.

De volwassen gaasvlieg voedt zich enkel met stuifmeel, nectar en honingdauw. De kwaliteit van de pollen en nectar is trouwens essentieel voor de voortplanting.

De Chrysopa larven zijn echte alleseters: bladluizen, witte vlieg, spint, wolluis, trips, vlindereieren en kleine rupsen waaronder de eikenprocessierups en de jonge larven van fruitmot en pruimenmot, larven van andere insecten en bladvlooien...

chrysopa larvae
adult gaasvlieg

Chrysopa larven kunnen zich net als de volwassenen gaasvliegen voeden met stuifmeel en nectar. Ook zijn ze kannibalistisch ingeval gebrek aan voeding.

De larven worden systematisch uitgezet als biologische bestrijders. Gaasvlieglarven zijn enkel ’s nachts actief. Overdag verschuilen ze zich onder en tussen de bladeren. Hierdoor worden ze na het uitzetten niet meer makkelijk teruggevonden.

orius biogroei

Orius laevigatus

oftewel Orius is een roofwants die in eerste instantie zich voedt met trips, maar evengoed met spint, roestmijten, insecteneieren, bladvlooien, bladluizen en bladgalmuggen.

Het grootste voordeel van dit insect is dat ze meer doden dan ze kunnen opeten. Dit is een positieve eigenschap wanneer je te kampen hebt met een grote populatie schadelijke insecten.

Bij voedselgebrek stappen ze over op stuifmeelpollen en tripsen die in de bloemen aanwezig zijn. In de natuur vind je Orius gemakkelijk in bloemen terug. Ook zij kunnen overgaan tot kannibalisme wanneer gebrek aan voeding.

Orius wordt uitgezet als volwassen insect. Het uitzetten beperkt zich tot kassen en serres omdat ze buiten gemakkelijk wegvliegen, waardoor het bestrijdingseffect onzeker wordt. Als je een natuurlijke biotoop en het hele jaar veel bloemen hebt, ga je misschien zelfs van nature Orius roofwantsen aantrekken.

Onze alleseters zijn trouwens inheemse soorten!

Zowel Adalia, Orius als Chrysopa zijn inheemse insecten.

Dat is mooi meegenomen want dat vereenvoudigt het uitzetten! Temperaturen en luchtvochtigheid zijn altijd ideaal!

  • Van nature vinden we 6 oriussoorten in ons land terug, waaronder ook de soort “Orius laevigatus”, dewelke wij aanbieden.
  • In België en Nederland komen er een 60-tal variaties lieveheersbeestjes voor. De meest voorkomende types zijn het zevenstippig lieveheersbeestje en het tweestippig lieveheersbeestje Adalia bipunctata (een bedreigde soort).
  • De groene Chrysoperla carnea en bruine gaasvlieg maken deel uit van een 20-tal soorten gaasvliegen die hier voorkomen. En er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt!

Hoe meer diversiteit, hoe beter voor ons Ecosysteem!