Aaltjes

Aaltjes zijn microscopisch kleine rondwormen die een belangrijk deel van de bodemfauna vormen. Het zijn ongesegmenteerde wormen. Ze zijn maar 1 mm lang en met het blote oog niet zichtbaar. Per m2 kunnen in de bodem wel een miljoen aaltjes leven van nature.

Veel nematoden leven in de bodem van rottend organisch materiaal. Een klein aantal soorten parasiteert op dieren of planten. Sommige soorten parasiteren ook andere nematoden. Aaltjes worden van nature ook aangetast door schimmels, virussen, bacteriën en andere soorten nematoden.

aaltjes onder microscoop
Nematoden of aaltjes onder microscoop

Wat zijn aaltjes?

Aaltjes zijn onder de microscoop waar te nemen als rondwormen. De rondwormen die wij verkopen tegen slakken, engerlingen en emelten zijn insectparasitaire aaltjes. Deze mogen niet verward worden met de plantparasitaire aaltjes) die bijvoorbeeld voor de aardappelziekte zorgen. Onze aaltjes zullen de tuinplaag (insecten) bestrijden en sterven zelf af na zes weken door van nature aanwezig bodemleven.

Hoe bestrijden ze mijn (slakken-)plaag?

Na het verspreiden van de aaltjes over de natte grond gaan de nematoden in de grond op zoek naar een slak. De nematoden zullen via natuurlijke lichaamsopeningen binnendringen in de slak. Eenmaal in het lichaam van de naaktslak scheiden de aaltjes een bacterie uit die de slak zal doden. In de dode slak vermedigvuldigen de aaltjes zichzelf, waarvan de nieuwe generatie nematoden opnieuw opzoek gaan naar een volgende slak. Hierdoor krijgt men een zeer efficiente en lange bestrijding (6weken) van je slakken. Bij gebrek aan gastheren (slakken) of door bodeomstandigheden sterven de nematoden na 5 à 6 weken af.

Bestaan er verschillende soorten nematoden?

Ja, de gebruikte nematoden of insectparasitaire aaltjes werken soortspecifiek d.w.z als je een verkeerde soort nematoden voor uw plaag gebruikt, ga je geen resultaat boeken.

Hoe gebruik je aaltjes?

 1. Zorg ervoor dat het gazon of de grond vochtig is alvorens nematoden toe te passen. Beregen vooraf indien nodig.
 2. De nematoden worden geleverd in een kleisubstantie. Meng deze kleisubstantie met water en verspreid deze over het gazon of de grond (steeds 's avonds of met bewolkt of regenachtig weer). Verwijder schors indien nodig.
 3. Na behandeling mag de ondergrond niet uitdrogen gedurende minimum 2 weken, liefst 5 weken, na toepassing. De bovenste cm van de grondlaag mag wel opdrogen, de nematoden werken immers in de ondergrond. Een vochtige zomer is dus ideaal om de nematoden toe te passen.
 4. Een uitgebreide handleiding is steeds terug te vinden bij elk product en wordt steeds meegeleverd met het product.

Chemische bestrijden?

Chemische bestrijding, als die al is toegelaten, heeft vele nadelen. Waaronder de milieuproblamatiek, stank, residue enz... Nematoden daarentegen worden al 20 jaar met succes als biologische bestrijdingsmethode toegepast. Ze werken soortspecifiek waardoor alleen heel specifiek de plaag waarvoor je de nematoden voor hebt aangekocht zal bestreden worden. Nematoden zijn dus volledig onschadelijk voor mens, (huis)dier en gewas en kunnen zelf nooit een plaag worden. Indien je de bodem reeds chemisch behandeld hebt, moet je weten of er nog schadelijk residue aanwezig is vooraleer nematoden te kunnen gebruiken. Je kan ons hiervoor steeds contacteren.

Plaag bestrijding met aaltjes

 1. No-slug
  No-slug
  > Aaltjes tegen slakken
  Slechts 27,00 € 22,31 €
 2. Stenema
  Stenema
  > Aaltjes tegen varenrouwmug larven
  Slechts 19,00 € 15,70 €
 3. B-green
  B-green
  > Aaltjes tegen engerlingen
  Slechts 19,00 € 15,70 €
Categorieën: Aaltjes