Aandachtspunten bij een hitte golf!
 • Bij spintaantasting en gebruik van Phyto-mite en Forni-mite
  1. de kas of serre beschaduwen met schaduwdoek of met een witte kalk bezetten zodat de zon wordt tegengehouden en de temperatuur in de kas lager blijft.
  2. De planten ’s morgens en ’s avonds bevochtigen (water vernevelen) of indien dit niet gewenst is voor de planten zelf, de grond ’s morgens en ’s avonds bevochtigen zodat de luchtvochtigheid stijgt en de temperaturen dalen.
  3. Bij aanhoudende hitte, nieuwe roofmijten uitzetten na 2 weken omdat de gekochte generatie dan afgestorven is.
  4. De gekochte roofmijten ’s avonds uitzetten.
 • Bij witte vlieg en gebruik van Encarsia en Eretmocerus
  1. de kas of serre beschaduwen met schaduwdoek of met een witte kalk bezetten zodat de zon wordt tegengehouden en de temperatuur in de kas lager blijft.
  2. Bij een begin van aantasting uitzetten of overdoseren. Sluipwespen leven bij temperaturen boven 35°C maar één week ipv 3 weken.
  3. Na 2 weken nieuwe sluipwespen uitzetten.
 • Bij wolluis en gebruik van Cryptolaemus
  1. De kas of serre beschaduwen met schaduwdoek of met een witte kalk bezetten zodat de zon wordt tegengehouden en de temperatuur in de kas lager blijft.
  2. Bij temperaturen boven de 33°C geraken de wolluiskevertjes gedesoriënteerd en kunnen ze niet meer werken. Dus deze temperaturen vermijden. Gebruik bij hoge temperaturen beter Chrysopalarven om de wolluis aan te pakken, kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
 • Bij bloedluis en gebruik van Chickenheppie
  1. Zet bij deze temperaturen het kippenhok in de schaduw of beschaduw het hok met een parasol.
  2. Zowel ’s morgens als ’s avonds water vernevelen in het kippenhok met een handsprayer.
  3. Als de hitte blijft aanhouden, opnieuw roofmijten uitzetten na 2 weken.
 • Gebruik van nematoden of aaltjes
  1. Nematoden kunnen enkel gebruikt worden in vochtige grond of potgrond die bovendien 2 tot 4 weken moet worden vochtig gehouden. Enkel als deze omstandigheden aanwezig zijn (bv een schaduwtuin) kunnen nematoden gebruikt worden.
  2. De bodemtemperatuur bij gebruik van nematoden mag maximum 33°C bedragen.
 • Feromoonvallen:
  1. Houd er rekening mee dat de feromonen maar 4 weken mee gaan bij deze temperaturen.
  2. Vervang de feromonen op tijd om steeds werkzame lokstof in de val te hebben.

Es Mannaerts - Biogroei