De meeste keversoorten hebben deze tijd van het jaar jonge larven. Gezien jonge larven heeft meest vatbaar zijn voor een bestrijding met aaltjes, is het nu de ideale moment om je plaag aan te pakken. We hebben verschillende soorten aaltjes ter beschikking naargelang de plaag waar je met kampt!

ENGERLINGEN

Engerlingen is een naam die we gebruiken voor larven van allerhande kevers zoals deze van de rozekever, junikever, meikever en Sallandkever. Deze kevers leggen eieren in gazons en grasvelden, hun larven zorgen ervoor dat het gazon kapot gevreten wordt. Op dit moment zijn de larven nog klein en zeer vatbaar voor aaltjes. De ideale moment om B-green en B-green+ toe te passen, temeer omdat het nu vochtig is en de bodemtemperatuur ideaal! Afhankelijk van de keversoort die je hebt, moet je 1 tot meerdere jaren na mekeer behandelen.

Engerlingen

TAXUSKEVERLARVEN

De taxuskever legt eieren vanaf half juli tot in oktober. Eind augustus-begin september is daarom de beste periode om de larven te bestrijden met Kraunema. Heb je al een behandeling half juli gegeven, dan moet je de behandeling nu nog eens herhalen. De aaltjes werken immers 5 tot 6 weken. Alle larven die nadien uit de afgelegde eieren komen, ontsnappen dus aan de eerste behandeling.

Taxuskeverlarven

EMELTEN

Emelten zijn larven van de langpootmug, ze leggen vooral eieren af in hoog gras. Er zijn twee soorten langpootmuggen in ons land actief. Beide soorten hebben jonge larven in september en kunnen dan effectief behandeld worden met C-green. De periode om te behandelen loopt van half september tot eind oktober als de bodem warm genoeg blijft in oktober. Kan je behandelen half september, twijfel dan niet!

C-green

COLORADOKEVER

Heb je dit jaar last gehad van coloradokevers op de aardappelen, behandel de grond dan met Aaltjes tegen de larven van de coloradokever op het moment dat de aardappels gerooid zijn. De larven van de coloradokevers laten zich namelijk vallen van het blad op de grond om daar te overwinteren. September is dus de ideale moment om te behandelen en zo volgend seizoen een vroege aanval van coloradokevers te vermijden!

Coloradokeverlarven

KNIPTORREN

Ritnaalden of koperwormen zijn larven van de kniptorren. Kniptorren houden van vochtige grond en leggen eitjes in grasvelden of tuinpercelen. Oudere larven vreten gangen in knolgewassen zoals aardappelen, wortelen, uien en rapen. Heb je hiervan last, behandel dan nu in augustus of september met Aaltjes tegen ritnaalden zodat de jonge larven afgedood worden. Dit moet je verschillende jaren na mekaar herhalen want ritnaalden kunnen 2 tot 5 jaar in de grond blijven.

Ritnaalden