Blog

 1. Recycleren via mulchen!

  Mulchen betekenis

  Deze tijd van het jaar groeit alles hard! Gras, als je het hebt, moet wekelijks worden gemaaid. Sierplanten zoals lavendel en rozen worden na de bloei terug gesnoeid. Oogstresten moeten in het najaar worden opgeruimd. Zoveel mogelijk alles recycleren wat je tuin voortbrengt, is een belangrijke schakel in het ecologisch verhaal. Zin om te ontdekken waarom? Lees dan hier verder…

  Lees meer »
 2. Het is nuttig om bladluizen aan te trekken!

  barende bladluis biogroei

  Deze tijd van het jaar zijn de bladluizen weer talrijk. Velen onder ons spannen dan ook de jaarlijkse strijd aan tegen deze schadelijke insecten. Sommigen spijtig genoeg nog altijd met chemische middelen, anderen met biologische – ook niet altijd onschadelijke - middelen en nog anderen met nuttige insecten zoals larven van Chrysopa en lieveheersbeestjes.

  Uiteraard zijn we de grootste voorstander om te werken met de nuttige insecten, zo vergroot je hun populatie in de natuur en blijven er geen schadelijke residuen achter. Maar enkel daarmee lossen we het probleem niet op. Wat moeten we wel doen om te vermijden dat we jaarlijks deze strijd moeten voeren?!

  Insectenbiotopen creëren

  Wilde bloemenweiden en inheemse hagen vormen belangrijke insectenbiotopen. De aanwezigheid van wilde planten en kruiden bepaalt of er al dan niet veel nuttige insecten worden aangetrokken. Pollen en nectar zijn immers de belangrijkste voedingsbron voor volwassen insecten zoals zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen.

  Trouwens uit onderzoek bleek dat zelfs lieveheersbeestjes meer worden aangetrokken door bloemen met pollen en nectar omdat zij dan een alternatieve voedingsbron hebben in tijden van voedselschaarste (tekort aan bladluizen).

  Wilde bloemen en kruiden zijn evenwel ook gastplanten voor de schadelijke insecten zoals bladluizen, tripsen, witte vlieg e.d. Wilde kruiden trekken gemiddeld tussen de 100 en 300 insecten/m² aan. Hiervan zijn ongeveer 65% plantenetende (fytofagen) insecten. De overige 35 % bestaat uit predators of parasitoïden, natuurlijke vijanden dus.

  Een stukje wilde bloemenweide in de Biogroei-tuin

  Maar is het wel zinvol om zoveel schadelijke insecten aan te trekken?

  Zeker en vast! De wilde bloemen en kruiden trekken beiden aan. Een bloemenperceel is een permanent gegeven, wat betekent dat er ook een evenwicht in kan ontstaan en dat maakt het super interessant. Op die manier heb je de nuttige insecten altijd in de buurt, ook als op groenteplanten of sierplanten bladluizen komen. Bovendien zijn de plaaginsecten die aanwezig zijn op wilde bloemen en kruiden, niet noodzakelijk schadelijk voor onze cultuurgewassen. Elke bladluissoort heeft immers specifieke waardplanten.

  Verwijder je de wilde bloemen uit je tuin, dan gaan zowel de nuttige als schadelijke insecten verdwijnen. Je hebt dus geen natuurlijke vijanden meer in je buurt op de moment dat je tuinplanten worden aangetast. En je moet dus zelf ingrijpen!

  Voor inheemse hagen geldt hetzelfde: ze vormen een belangrijke schakel in ons ecosysteem. Net als bij wilde bloemenpercelen, hebben ze een grote aantrekkingskracht op nuttige insecten en vogels wat de bladluisbestrijding ten goede komt. Ook hier geldt de wisselwerking: hagen fungeren als gastheer voor bladluizen maar evengoed voor de nuttige insecten. Dus positief als je ze allebei hebt. Hierover vertel ik je in het najaar meer.

  Welke kruiden zijn het meest interessant?

  Uit onderzoek is gebleken dat niet alle wilde bloemen en kruiden even interessant zijn. Er is in het algemeen een groot verschil in aantrekkingskracht op nuttigen.

  Zo bleek dat op vlas en gewone smeerwortel zeer weinig insecten (schadelijke en nuttige) voorkomen, minder dan 15/m² terwijl op boerenwormkruid, koolzaad en de grote klaproos zeer veel insecten kunnen voorkomen, soms zelfs meer dan 500/m²!

  We bekijken in dit kader welke kruiden het meest interessant zijn voor de natuurlijke vijanden van bladluizen zijnde lieveheersbeestjes, gaasvliegen, sluipwespen en zweefvliegen.

   Een zweefvlieg op weg naar komkommerkruid
  • Lieveheersbeestjes
  • Uit onderzoek blijkt dat lieveheersbeestjes niet houden van klavers, kleine pimpernel, glad walstro, wilde tijm en Phacelia. Wat ze zeer aantrekkelijk vinden: grote brandnetel, luzerne, middelste teunisbloem, peen, gewone smeerwortel en stalkaars.

  • Gaasvliegen
  • Voor de gaasvliegen zijn de ruwbladigenfamilie en de papaverfamilie het meest aantrekkelijk. Zeker voor de afleg van hun eitjes verkiezen ze behaarde en grote bladeren boven kleine, wasachtige blaadjes. Bernagie of komkommerkruid is voor de gaasvlieg de meest aantrekkelijke plant om eitjes af te leggen. Verder zijn de lipbloemigen en vlinderbloemigen aantrekkelijk als voedselbron voor de volwassen insecten.

   Het langlijfje Sphaerophoria scripta op doorgeschoten pastinaak in de Biogroei-tuin
  • Zweefvliegen
  • De volwassen zweefvliegen zijn net als gaasvliegen volledig aangewezen op pollen en nectar. Belangrijk is vanaf eind februari tot in de late herfst bloeiende bloemen te hebben. Interessant zijn alle bloemen met een ondiepe en open vorm: akkerviooltje, herderstasje, phacelia, raapzaad, margriet, zevenblad, korenbloem, bernagie, middelste teunisbloem, pastinaak, wilde chichorei.

  • Sluipwespen
  • Deze natuurlijke vijanden worden aangetrokken door de bloemen uit de composietenfamilie (zeer grote familie) en Brassica familie. Phacelia, gewone hennepnetel, luzerne, korenbloem, bernagie en koolzaad kunnen tot 40 sluipwespen per m2 aantrekken.

  Ikzelf plant Oost-Indische kers tegen bladluis!

  Iedereen die veel tuiniert, heeft al gehoord dat het zinvol is om Oost-Indische kers in je moestuin te planten om als vangplant te fungeren tegen zwarte bonenluis. Daarmee zou je je luizenprobleem oplossen. Toch veel eenvoudiger dan bloemenweiden en hagen!

  Lees meer »
 3. Alles wat je moet weten over rozenkevers!

  rozenkeverlarven in gazon zijn engerlingen biogroei aaltjes en nematoden

  Heb jij engerlingen in je gazon? Dan is de kans groot, dat het om larven van rozenkevers gaat. Rozenkevers zijn de kleinste kevers uit een reeks van frequent voorkomende soorten zoals junikever, sallandkever en meikever.

  De rozenkevers zijn eigenlijk heel bijzonder. Zin om te ontdekken waarom? Lees dan hier verder…

  Lees meer »
 4. Heerlijk om te genieten van een natuurlijke zwemvijver!

  zwemvijver zelf bouwen

  Afgelopen jaar heb ik zelf een natuurlijke, biologische zwemvijver aangelegd en wil mijn ervaringen graag met jullie delen! Ik ben namelijk super tevreden van het resultaat en van de biologische vijverproducten die ik gebruik.

  Lees via deze blog hoe je zwemvijver te onderhouden. En dat op een zuivere, biologische manier, helemaal gifvrij! Een frisse duik was nog nooit zo aangenaam ;-)

  Lees meer »
 5. Werk dit jaar preventief tegen de bloedmijten!!

  bloedluizen bij kippen

  Ben jij ook één van die velen die vorig jaar last hadden van bloedmijten? Bloedmijten, ook bloedluizen genoemd, zijn standaard in elk dierenverblijf aanwezig. De meesten hebben al ondervonden dat vooral kippen, duiven en volièrevogels veel last kunnen hebben van bloedmijten maar ook konijnen, reptielen, cavia’s en andere knaagdieren kunnen deze metgezellen bij zich dragen.

  Hoe warmer de zomers, hoe explosiever de bloedmijten zich ontwikkelen.

  Lees meer »
 6. Pak pruimenmot en fruitmot preventief aan!

  schadebeeld fruitmot pruimenmot

  Pruimenmot en fruitmot hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze veroorzaken allebei wormstekigheid in vruchten, zij het wel in andere vruchten. De pruimenmot tast pruim, perzik, abrikoos en mirabellen aan. De fruitmot is één van de grootste schadebrengers in appelen en peren, maar tast ook walnoten aan.

  Lees via deze blog hoe en wanneer je de strijd kan aangaan met deze beide motten. En dat op een biologische manier, helemaal gifvrij!

  Preventie met feromoonvallen

  Hoe langer hoe meer zijn de feromoonvallen bekend bij de hobbytuinder. Deze vallen bevatten een feromoon die de geur afgeeft van de vrouwelijke mot. De mannelijke motten, aangetrokken door de sexgeur van de wijfjes, worden dan in de val gelokt.

  Meer info hierover vind je op onze website via: Deltaval Fruitmot en Deltaval Pruimenmot.

  biogroei feromoonval fruitmot

  De essentie van de feromoonval = op tijd ophangen!

  De cruciale vraag is: wanneer vliegen de eerste pruimenmotten en fruitmotten uit? Het is namelijk de bedoeling dat we de feromoonvallen hangen voordat de eerste vlucht uitrukt. Als je de eerste weken niets vangt in je feromoonval, kan je gerust zijn…de vluchten zijn dan nog niet begonnen.

  Als je echter de eerste dagen na het uithangen van de feromoonvallen al mo

  Lees meer »
 7. Vijf voordelen van een ecologische tuin!

  moestuin

  Ecologisch of biologisch tuinieren… er wordt tegenwoordig veel over geschreven en gesproken, omdat we beseffen dat het tijd is voor verandering. Niet alleen de klimaatopwarming, maar ook corona, heeft veel mensen gemobiliseerd en bewust gemaakt van de hoogdringendheid tot verandering. Biologisch tuinieren is één van de noodzakelijke pistes die moet bewandeld worden en biedt talrijke voordelen. Het nieuwe tuinjaar dat

  Lees meer »
 8. Biodiversiteit...Wat? Hoe? Waarom?

  Biodiversiteit biogroei waterpartij riet

  Biodiversiteit of biologische diversiteit omvat eigenlijk simpelweg al het leven op aarde van miniscuul klein tot immens groot, ook wij maken als soort deel uit van de totale biodiversiteit. Er is diversiteit in ecosystemen, denken we maar aan de zee, een rivier, een bos, een poel, een moestuin, een composthoop. Het zijn allemaal verschillende milieus met hun eigen leven en interacties tussen dit leven.

  spinneweb druppel biodiverse tuin

  Maar er is ook genetische biodiversiteit tussen soorten die op aarde leven (dieren, planten, algen, bacteriën, virussen…) en tussen individuen van eenzelfde soort (mensen verschillen in grootte, kleur, karakter…). Over heel de wereld zijn nu ongeveer 1,9 miljoen soorten bekend, maar dit zou slechts een klein deel van de feitelijke soortenrijkdom zijn.

  Wat is het belang van biodiversiteit?

  Biodiversiteit is voor ons van levensbelang. Het betekent LEVEN op aarde.

  De aarde biedt ons water, lucht, voedsel, bouwmaterialen, natuurlijke textielvezels, actieve bestanddelen voor geneesmiddelen, bestuiving en plaagbestrijding. Om dit in stand te houden, moeten wij zorg dragen voor de aarde zodat de ecosystemen optimaal kunnen functioneren en wij kunnen genieten van de positieve effecten van biodiversiteit.

  Meer biodiversiteit zorgt voor minder plagen.

  Elk ecosysteem vormt een web waarbij elke schakel belangrijk is en de webben zijn

  Lees meer »
 9. Spitsmuizen zijn geen gewone muizen!

  Verschil spitsmuis en muis

  De winter is de tijd dat we vaak geconfronteerd worden met muizen in huis. Voor velen onder ons is een muis een muis en moet ze zo snel mogelijk weg. Ze geven stankhinder, laten poep achter en verspreiden ziekten. Nochtans een muis is niet zomaar een muis.

  Na het lezen van deze blog ga je makkelijker de soorten van elkaar kunnen onderscheiden.

  verschillende soorten muizen

  Muis of (huis)spitsmuis?

  Er zijn muizen en spitmuizen. De spitsmuizen zijn zelfs beschermd en mogen dus niet gedood worden, enkel geweerd.

  Er zijn 5 verschillende spitsmuizen in ons land bekend: de dwergspitsmuis, de bosspitsmuis, de waterspitsmuis, de veld- en huisspitsmuis. Daarnaast zijn de meest voorkomende muizen: de huismuis, de bosmuis en de dwergmuis.

  De spitsmuizen die in huizen voorkomen, zijn voornamelijk veld- en huisspitsmuizen. Buiten hebben spitsmuizen een nuttige functie als insecteneter. Bovendien zijn ze zelf voedsel voor uilen zoals de ransuil en kerkuil. Net zoals alles maken ze deel uit van de

  Lees meer »
 10. Zelf vogelvoer maken | 4 recepten

  zelf vogelvoer maken

  Onze inheemse vogels worden in de winter best bijgevoederd. Op dit moment zijn er nog weinig of geen bessen en onkruidzaden. Misschien hier en daar nog wat afgevallen appels en sierappeltjes. Vogels appreciëren het als we ze voederen.

  Lees in deze blog over de eetgewoontes van onze inheemse vogelsoorten.

  Lees meer »
 11. Hoe trekken we zoveel mogelijk vogels aan?

  vogels aantrekken in je tuin

  Een wereld zonder vogels kunnen we ons niet voorstellen. We vinden het zalig om met vogelgefluit wakker te worden of aan het water te zitten turen naar de watervogels die passeren. Ze zorgen dat we ons meer ontspannen en gelukkiger voelen. Maar vogels zijn ook een essentieel onderdeel van ons Eco-systeem. Welk nut hebben vogels in onze tuin?

  fazant
  Een fazant op bezoek in de Biogroei-tuin

  Vogels hebben in onze tuinen twee belangrijke functies:

  1. Vogels verspreiden zaden
  2. Vogels eten bessen. De zaden kunnen ze niet verteren en poepen ze weer uit. Doordat vogels soms grote afstanden afleggen, verspreiden ze de zaden en plantensoorten met hun poep. Dit is zeer belangrijk want zo komen planten terug op plaatsen terecht waar ze verdwenen waren of waar ze nooit geweest zijn.

  3. Vogels houden het insectenbestand in balans
  4. Vogels eten bladluizen, rupsen,

  Lees meer »
 12. Tijd om zelf een insectenhotel te bouwen?!

  Bijenhotel detail 500x200

  We zijn maand oktober. Nu de activiteiten in de tuin verminderen maar er -hopelijk- toch nog mooie, warme dagen aankomen, is dit de ideale moment om een insectenhotel te bouwen.

  Het ontwerp ervoor bedenken, het uittekenen en de uiteindelijke uitvoering ervan is een leuke activiteit om samen te doen met (jongere) kinderen. Of alleen, om eens helemaal tot rust te komen.

  SOLITAIRE BIJEN ZIJN GROOT IN AANTAL

  Er zijn zo’n 360 soorten solitaire bijen die op verschillende momenten kunnen uitkomen. 70 tot 80 % van de wilde bijensoorten leven in de grond. Gebruik dus geen javel of andere schadelijke producten. 20 % leven bovengronds, in holle plantenstengels, in hout, muurspleten en insectenhotels.

  HUN LEVEN IS KORT MAAR VRUCHTBAAR

  De volwassen vrouwelijke bijtjes leven maar een zestal weken, de mannetjes sterven af na de paringstijd. Tijdens haar korte leven, legt het vrouwtjes meerdere eitjes af per buisje met telkens daartussen een propje van nectar en stuifmeel.

  Elke nestcel bestaat uit 1 eitje met voedsel en wordt afgesloten met blad, modder, haren, hars e.d. Na eiafleg worden de buisjes of boorgaatjes dicht gemetseld. De larve komt na enkele dagen al uit en voedt zich met het stuifmeel. Ze overwinteren in de buisjes als voorpop, pop of cocon. Als de jonge bijtjes het volgende jaar uitkomen, maken ze de afsluitprop terug open.

  Mogelijks zie je al vroegtijdig gaatjes die open gemaakt zijn. Dit kan om allerhande redenen gebeuren. Hierdoor kunnen parasiterende sluipwespen binnen dringen . Om deze parasieten te misleiden wordt meestal de eerste broedcel in het buisje leeg gelaten.

  STUIFMEEL EN NECTAR IS NOODZAKELIJK VOEDSEL

  Je leest het, de solitaire bijen hebben stuifmeel en nectar nodig. Zorg dus ook voor voldoende voedselaanbod. Nestgelegenheid creëren en voedsel aanbieden in de vorm van bloeiende planten gaat uiteraard hand in hand.

  De wilde bijensoorten kunnen opgesplitst worden in voorjaars-, zomer- en nazomersoorten. Daarom is het belangrijk dat je bloeiende planten hebt van begin maart tot eind september. Ook je gazon kan rijk zijn aan bloeiende planten zoals paardenbloem, boterbloem, wit duizendblad maar zeker ook witte en rode klaver zijn interessante voedingsbronnen voor de bijen.

  Durf loslaten

  Door stukjes gazon niet meer te maaien of bepaalde periodes niet meer te maaien, krijgen deze bloemen de kans om tot bloei te komen.

  Solitaire bijen kunnen zowel in de stad als in de groene rand gedijen als we maar voldoende voedselaanbod voorzien. De soorten solitaire bijen die je aantrekt, hangt samen met de voedsel variëteit die aanwezig is. Klokjesbijen hebben wilde klokjes uit de natuur nodig of campanulasoorten in de siertuin. Rononkelbijen verzamelen enkel stuifmeel van planten uit de ranonkelfamilie zoals boterbloemen en metselbijen hebben nood aan vroeg stuifmeel en nectar zoals hazelaar, wilg en fruitbomen.

  HUN FOERAGEERAFSTAND IS BEPERKT

  De meeste solitaire bijen kunnen maar een korte afstand vliegen. Daarom mag de afstand tussen het insecthotel en de bloeiende planten niet te groot zijn; idealiter is het niet groter dan 50 tot 100 m. De grote rosse metselbijen en gehoornde metselbijen kunnen wel tot 600 m ver vliegen om voedsel te zoeken. De Ranonkelbijen en klokjesbijen daarentegen vliegen maximum 150 tot 200 meter rond de nestplaats.

  BELANGRIJKSTE PRINCIPES VOOR HET MAKEN VAN EEN INSECTENHOTEL

  Gebruik hout zonder splinters. Hardhout is het beste.

  Bamboe

  Als je bamboebuisjes maakt, maak ze maximum 10 cm diep en zorg dat ze aan de achterkant dicht zijn. Zorg dat ook hier geen splinters meer aanwezig zijn, hieraan kunnen de bijen hun vleugels scheuren. Bamboe is voor mij de beste optie maar je kan ook gebruik maken van stengels van zonnebloemen, aardperen of polygoonstokken. Deze drogen wel extreem waardoor je na een tijd moet bijvullen.

  Boorgaten

  Boorgaten die je in houtblokken maakt, moeten tussen 0.2 en 1 cm groot zijn, niet groter. Je kan in grote houtblokken verschillende maten van gaatjes maken (gegroepeerd per maat) of verschillende houtblokken gebruiken waarin telkens een ander diameter boorgaten wordt gebruikt.

  Uit onderzoek blijkt dat gaatjes van 4 mm het meest bewoond worden. Deze boorgaten kunnen zowel door kleine exemplaren van grotere bijensoorten (zoals de metselbijen) als door kleinere bijensoorten (zoals ranonkelbijen en klokjesbijen) gebruikt worden.

  Boor de gaten met de draad van het hout mee. Gedroogde houtblokken van eik, esdoorn, es of beuk zijn geschikt.

  Andere materialen

  Gebruik ook andere materialen zoals denappels, houten planken, leem of plantenresten…Op die manier ga je ook andere insecten aantrekken zoals o.a. oorwormen, lieveheersbeestjes en spinnen.

  Beschutting

  Zorg voor een dak dat waterbestendig is en voldoende oversteekt, zo blijft het insectenhotel droog.

  Hang het insectenhotel in de zon en uit de regen. Het zuiden is de beste oriëntatie.

  Het beste is om insectenhotels om de 4 jaar te vervangen. Dit is vooral belangrijk om ziektes te vermijden. Oude insectenhotels ruim je dan op.

  plan insectenhotel biogroei 400px

  START VAN INSECTENHOTEL IN DE BIOGROEITUIN

  We zien onze stapel paletten maar groeien, daarom hebben we besloten deze nuttig te besteden en hiermee een insectenhotel te bouwen. Vooreerst heb ik een plan uitgewerkt hoe het insectenhotel moet opgebouwd worden.

  Dan begint het zoeken naar de juiste materialen. Gelukkig hebben we veel in huis, of beter gezegd in de tuin! Terracotta potjes waren nergens nog te koop. Dus daarvoor zoeken we nog een alternatief.

  Tegenwoordig heb je ook plastic paletten. Zo eentje hebben we gebruikt als basis. Dit zorgt ervoor dat de houten paletten die er bovenop gestapeld worden, droog blijve

  Lees meer »