Blog

 1. Coloradokeverlarven zijn nu te bestrijden met aaltjes

  aardappelkever biogroei

  Zodra de aardappelen zijn gerooid, zijn ook de meeste coloradokevers verdwenen tenzij je nog andere planten uit de nachtschadefamilie (tomaten bijvoorbeeld) hebt staan waar ze op kunnen verder kweken.

  In principe kunnen coloradokevers bovengronds actief blijven tot in oktober maar de meeste verdwijnen samen met de aardappelen uit beeld.

  Maar zijn ze echt verdwenen??

  Lees meer »
 2. Taxuskevers, de onzichtbare vijand!

  vraatschade taxuskever of lapsnuitkever aan haag

  Misschien merk je deze tijd van het jaar ook volop afgegeten bladeren in je siertuin en vraag je je af van waar die komen? Meestal is de schadebrenger niet te zien… Er zijn veel kevers actief in ons land die zich voeden met bladeren maar de taxuskever houdt er een specifieke vraatpatroon op na en is als dusdanig snel te herkennen.

  Lees meer »
 3. Heermoes, een onkruid of een zegen?!

  heermoes bestrijden

  De botanische naam voor heermoes is Equisetum Arverse.

  Heermoes, ook wel bekend als kattenstaart of paardenstaart komt vooral voor op arme, zure bodems met weinig mineralen.

  Heermoes is een echte oerplant wiens nakomelingen 400 miljoen jaren geleden grote bossen vormden op aarde.

  Het is een veel voorkomend en alom bekend kruid in zowel België als Nederland. Echter valt er nog veel over

  Lees meer »
 4. Tuinmieren, vervelend of nuttig?

  We kennen ze allemaal en we hebben ze wel ergens in onze tuin, de tuinmieren! Niet te verwonderen want tuinmieren, mieren in het algemeen trouwens, hebben weinig natuurlijke vijanden waardoor een kolonie lang kan leven. Men heeft ontdekt dat mieren het eerst voorkwamen in de Krijttijd, zo’n 130 miljoen jaren geleden. Mieren hebben dus zelfs de Dinosaurussen en ijstijd overleeft!

  Lees meer »
 5. Bladluis

  Bladluizen kunnen op veel planten, bomen en struiken voorkomen. Als bladluizen een echte plaag vormen in je tuin betekent dit dat je van nature weinig nuttige insecten aantrekt en je tuin niet in evenwicht is. Dringend tijd om natuurlijk te beginnen bestrijden, zodat je niet elk jaar dezelfde of andere plagen op bezoek krijgt.

  Bladluizen zijn zuigende insecten die in alle kleuren voorkomen. De meest gekende zijn de groene en zwarte bladluizen, maar witte, paarse en roze varianten bestaan ook. Ze zuigen aan de bladeren en stengels van de plant, waardoor deze verzwakt en bij een zware

  Lees meer »
 6. 'On'kruiden, wat doen we ermee?

  Maandtips April 2020

  Onkruiden natuurlijk bestrijden of gewoon gebruiken?!

  Of je het wilt of niet, zodra de temperaturen beginnen te stijgen, gaan ook de onkruiden beginnen groeien. Eerst en vooral moeten we onkruiden gaan bekijken als kruiden! Dat geeft al een heel ander gevoel, er moet namelijk niets meer bestreden worden.

  Lees meer »
 7. Onze alleseters tegen plaaginsecten

  Orius

  In theorie bestrijden de meeste nuttige insecten maar één specifiek schadelijk insect . Phyto-mite roofmijten eten enkel spint en Encarsia sluipwespen parasiteren enkel witte vlieg.

  Het nadeel hiervan is dat je het verschil moet (her)kennen tussen witte vlieg en spint. Anders weet je niet welk nuttig insect je moet uitzetten en loopt de bestrijding fout.

  Lees meer »
 8. Kamerplanten verzorgen

  Kamerplanten verzorgen

  De juiste standplaats

  Elke kamerplant heeft zijn ideale standplaats net als elke buitenplant in de siertuin.

  Een verkeerde standplaats leidt tot schade

  Planten die geen direct zonlicht kunnen verdragen, krijgen gele of bruine vlekken op de bladeren of volledig gele bladeren.

  Bladeren die afvallen kunnen wijzen op te weinig licht maar dit hoeft niet noodzakelijk de reden te zijn. Vooral als de onderste bladeren vergelen en afvallen, is dit meestal van de ouderdom en mogen ze gewoon verwijderd worden.

  Indien kamerplanten

  Lees meer »
 9. Ziekten bij kamerplanten

  Ziekten bij kamerplanten

  Zo vlug het buiten warmer wordt en daardoor ook in de huiskamers, wordt het risico op aantasting door schadelijke insecten groter.

  Daarom ga ik in dit artikel de belangrijkste schadebrengers samen met hun biologische oplossingen onder de loep nemen.

  SPINT

  Spint is één van de grootste plagen op kamerplanten.

  spintmijt

  Verschillende soorten spintmijten

  Lees meer »
 10. De rol van een levende bodem

  De rol van een levende bodem

  Regenwormen hebben functies:

  Regenwormen zijn nuttige organismen, dat betwijfelt niemand. Ze hebben verschillende functies:

  • Ze zorgen voor een ongelooflijk gangenstelsel in de grond waardoor er meer beluchting en waterinfiltratie mogelijk is.

   Lucht, water en organische stof zorgt voor een actief bodemleven! Betere waterinfiltratie zorgt voor minder erosie.

  • Ze eten de grond letterlijk op en scheiden daarbij hun uitwerpselen terug uit. Die uitwerpselen is rijkelijk voedsel
  Lees meer »
 11. Hoe verbeter ik mijn bodem?

  Hoe verbeter ik mijn bodem?

  Er zijn twee wegen te bewandelen: jaarlijks nieuwe organische stof toevoegen en zorgen dat de organische stof die aanwezig is, efficiënt gebruikt wordt. Hoe meer organische stof, hoe meer bodemleven immers!

  Nieuwe organische stof toevoegen aan de bodem

  Er zijn veel verschillende manieren om organische stof aan onze bodem toe te voegen. Dit is ook nodig want doordat we planten kweken, wordt er ook veel organische stof verbruikt. Kwestie is om het percentage organische stof dus op peil te houden.

  Wat kunnen

  Lees meer »
 12. Ontdek de structuur van je tuinbodem!

  Ontdek de structuur van je tuinbodem!

  Uiteraard kan je een grondstaal laten nemen door een erkende firma zoals De bodemkundige dienst van België. Zij doen voornamelijk bodemonderzoeken voor boeren maar je kan er ook terecht als particulier.

  Zo kom je via een analyse te weten welke bodemstructuur je hebt, hoe hoog je percentage organische stof in de grond is en wat je PH (zuurtegraad van de bodem) is. Tot hiertoe dus heel interessant.

  In hun advies verwijzen ze vervolgens naar chemische meststoffen die je moet gebruiken. Dit is niet

  Lees meer »