Kenniscentrum

Laden...
 1. Spint en trips voorkomen met kweekzakjes

  Spint en trips voorkomen met kweekzakjes
  <div class="kbase-article-content"> <p>Wat doe je tegen trips? Wat doe je tegen spint? Deze twee heel vervelende insecten komen zowel buiten als binnen voor. Ze kunnen grote schade aanrichten aan groenten, fruit en kamerplanten. Beide insecten zuigen plantensappen aan de onderkant van de bladeren en zorgen ervoor dat de bladeren vaal geel, grijs of bruin verkleuren.</p> <p><a href="/plagen/spint">Heb ik spint?</a></p> <p><a href="/plagen/trips">Heb ik trips?</a></p> <p>Wil je vermijden dat je opeens met een plaag geconfronteerd wordt of wil je bladschade voorkomen op je kamerplanten, werk dan preventief! Biogroei biedt hiervoor de oplossing. Meer weten? Lees zeker verder…</p> <div style="width: 100%; display: inline-flex; text-align: center;"> <div style="width:50%"> <figure style="text-align:center;"> <img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Spint/webjes-door-spint-biogroei-400px-min.jpg" alt="Spint schade "> </figure> </div> <div style="width:50%"> <figure style="text-align:center;"> <img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Spint/spintschade-biogroei-400px-min.jpg" alt="" spint schade> </figure> </div> </div> <h2>Spint vroeger voorkomen</h2> <p>Het probleem bij spint is vaak dat je die kleine insectjes over het hoofd ziet. Ze kunnen dus al heel wat eitjes leggen en jonge spintmijten produceren vooraleer je er erg in hebt. Spint begint meestal met één of enkele planten maar als je het laat begaan, kunnen na verloop van tijd al je planten worden aangetast. Ze maken namelijk webjes tussen de bladeren waardoor ze zich kunnen verspreiden van blad naar blad en van plant naar plant. In de winter kweken de spintmijten binnenshuis gewoon verder. In een koude kas overwinteren de bevruchte vrouwtjes, zo heb je automatisch het jaar daarop vroeg in het seizoen weer last van spint.</p> <p>Heb je vorig jaar spint gehad in je kas? Of duikt spint regelmatig op in je collectie kamerplanten? Wil je bladschade vermijden? Dan kies je best voor kwe</p></div>
  Lees meer »
 2. Water geven aan (kamer)planten!

  <div class="kbase-article-content"> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Watergift-belangrijk-tuin-en-kamerplanten-biogroei-400px-min.jpg" alt="Gieters"></div> <p>Uit ervaring weten we dat water geven aan planten voor veel mensen niet evident is: noch in het geval van kamerplanten, noch in het geval van buitenplanten. Daarom lijkt me de start van het groeiseizoen een interessant moment om hier dieper op in te gaan.</p> <p>Verkeerde watergift kan namelijk leiden tot veel problemen: zwakke planten, schimmels, wortelrot, rouwvliegjes in de potgrond, bladluizen, spint, enz… en wij bij Biogroei willen je helpen om ziektes te voorkomen! </p> <p>Schrijven over ‘water geven aan planten’ is op zich niet evident. Ik ga trachten de meest voorkomende situaties aan te halen met een aantal algemene richtlijnen. Het beste is met de richtlijnen in je achterhoofd, te kijken naar jouw concrete situatie. </p> <p>Als je op de juiste manier water wil geven, moet je rekening houden met een aantal factoren. Dit geldt zowel voor kamerplanten als buitenplanten. Die zet ik hier even voor jou op een rijtje.</p> <p class="clear"></p> <h2>Welke bodemstructuur heb je?</h2> <p>Lichte zandgrond kan veel minder water vasthouden dan zware kleigrond. Logischerwijs moet je zandgrond dus veel meer bewateren dan kleigrond. Dit is zo als je de bodem op zich bekijkt. </p> <p>Maar wist je dat je de bodemstructuur kan verbeteren door voortdurend organisch materiaal aan te voeren en het bodemleven te stimuleren. Op die manier maak je van zandgrond een bodem die beter water en voedingsstoffen kan vasthouden en van kleigrond een betere bodem die minder aan elkaar klit en bij droogte niet keihard wordt. In beide gevallen wordt het water meer gebufferd dankzij de humuslaag die gevormd wordt door het organisch materiaal en kan het regenwater beter doorsijpelen naar de ondergrond. </p> <p>Je bodem op de juiste manier verbeteren, zorgt ervoor dat je op termijn geen water meer moet bij geven. Meer lezen over <a href="/kenniscentrum/ken-je-tuingrond">de bodemstructuur</a> en <a href="/kenniscentrum/het-bodemverhaal">ons bodemverhaal?</a></p> <h2>Waar staan</h2></div>
  Lees meer »
 3. Voorkom dat je planten in stress gaan en ze groeien geweldig!

  <div class="kbase-article-content"> <p>Iedereen weet dat stress niet gezond is. Op de toppen van je tenen lopen, kan je een tijd volhouden maar vroeg of laat zie je daarvan de gevolgen. Net zoals wij niet meer goed functioneren als we stress hebben, geldt dit ook voor de planten. </p> <p>Planten die stress hebben, treuren of groeien slecht. Ze geven weinig opbrengst en in het slechtste geval gaan ze zelfs afsterven. Het omgekeerde geldt ook: planten die weinig of geen stress ondervinden, groeien ongelooflijk en worden amper ziek. Vele redenen om eens te kijken wat planten stress bezorgt en hoe we dit kunnen voorkomen.</p> <p class="clear"></p> <h2>Twee soorten stress</h2> <p>Bij planten onderscheiden we twee soorten stress: abiotische en biotische stress. Wat is dat en waardoor wordt dit veroorzaakt?</p> <p>Iedereen heeft al ondervinden hoe de hete zomers van de laatste jaren onze planten in moeilijkheden bracht. Het gras, de sier- en moestuinplanten moesten opeens overleven in een verschroeiende hitte met weinig water… In dit geval spreken we van abiotische stress.</p> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Dichte-bodem-abiotische-stress-biogroei-400px-min.jpg" alt="Een verdichte bodem zorgt bij de minste regen voor abiotische stress"></div> <p><b>Abiotische stress</b> is stress die veroorzaakt wordt door de omgeving. Het gaat over de impact van omgevingsfactoren zoals droogte, wateroverlast, vorst, gebrek aan voeding, te zoute bodem, te sterke wind, verkeerde PH-waarde van de bodem, te weinig licht, het gebruik van chemische meststoffen en sproeistoffen, enz.</p> <p class="clear"></p> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/melige-koolluis-biotische-stress-biogroei-400px-min.jpg" alt="Melige koolluis zorgt voor Biotische stress"></div> <p><b>Biotische stress</b> is stress die veroorzaakt wordt door levende organismen. Voorbeelden hiervan z</p></div>
  Lees meer »
 4. Regenwormen zijn onze ploeg, frees en woelvork tegelijkertijd!

  Regenwormen zijn onze ploeg, frees en woelvork tegelijkertijd!
  <div class="kbase-article-content"> <p>Van oudsher weten we al dat regenwormen goed zijn voor onze grond. Het is een goed teken want waar regenwormen zijn, is er organische stof in de bodem. Regenwormen lijken onbenullig maar uit onderzoek blijkt dat ze onze bodem door hun woelgedrag volledig domineren. Ze beïnvloeden blijkbaar de leefomgeving van vele soorten onder en boven de grond én van ons milieu. Dit gaan we hier eens nader bekijken!</p> <h2>Belang van regenwormen</h2> <p>We spitten, frezen of woelvorken om onze grond te verluchten en voedingsstoffen vrij te maken in de veronderstelling dat dit noodzakelijk is om groenten en fruit te kweken. Maar wist je dat we eigenlijk niets moeten doen! De regenwormen doen het in ons plaats en zelfs veel beter dan we het zelf kunnen ! Wat de regenwormen doen, kan niet door een kunstmatige bewerking worden overgenomen. Ze hebben dus een zeer belangrijke functie voor de bodem. </p> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/regenworm-biogroei-400px-min.jpg" alt="Regenworm"></div> <ol> <h3></h3><li>Regenwormen maken voedingsstoffen beschikbaar voor de planten</li> <p>Regenwormen zetten afgestorven plantenresten en organisch materiaal om in waardevolle humus. Op hun tocht door de tuin, eten ze letterlijk de aarde op. Je kan stellen dat de bovenste grondlaag door de maag van de regenwormen passeert.</p> <p>Het dode plantenmateriaal dat er in zit, gebruiken ze om zich te voeden. Wat ze niet nodig hebben, komt als wormenmest er terug uit. Maar de uitgepoepte aarde is veel beter dan die ze bij aanvang gegeten hebben. Dit komt dankzij specifieke bacteriën in hun maag die ervoor zorgen dat de uitgepoepte aarde veel meer voedingsstoffen bevat als oorspronkelijk en dat de bodemdeeltjes veel beter samenhangen als daarvoor. De grond is dus letterlijk verbeterd dankzij de regenwormen. </p> <p>De regenwormen zorgen er dus voor dat stikstof, fosfor en kalium vrij komen uit de bodem en omgezet worden in opneembare vo</p></ol></div>
  Lees meer »
 5. Irritante kleine vliegjes in huis!!

  Irritante kleine vliegjes in huis!!
  <div class="kbase-article-content"> <p>Iedereen heeft wel eens last van hele kleine vliegjes in huis. Maar wist je dat het over veel verschillende vliegjes gaat en dat ze ook verschillende dingen doen in je huis! Deze mini vliegjes gaan we eens van dichterbij bekijken! Want het is niet omdat het miniscule vliegjes zijn dat deze kleine vliegjes geen overlast kunnen bezorgen. Integendeel! Sommige mensen hebben een huis vol kleine vliegjes, een echte kleine vliegjes plaag! Waar komen die kleine vliegjes vandaan? En vooral hoe krijg je de kleine vliegjes weg???</p> <h2>Welke soorten kleine vliegjes kan je tegen komen in huis?</h2> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Rouwmug-rouwvliegjes-biogroei-400px-min.jpg" alt="Rouwvliegjes, rouwmuggen"></div> <ol> <h2></h2><li>Rouwvliegjes of vliegen in potgrond</li> <p>Rouwvliegjes of aarde vliegjes zijn kleine zwarte vliegjes die in de potgrond leven. Deze kleine vliegjes komen evengoed in de winter als in de zomer voor. Bij het watergeven vliegen ze op. Als je veel last hebt van rouwvliegjes, zie je ze ook in huis vliegen of de vliegjes komen zelfs voor je ogen fladderen. Kleine vliegjes in de potgrond kunnen een ware plaag worden waardoor je planten afsterven. Vooral warme en vochtige potgrond is een ideale kweekvijver voor rouwmugjes. Mensen die zelf zaaien en stekken hebben er voortdurend last van. Meer weten over <a href="/plagen/rouwvliegjes">rouwvliegjes?</a></p> <p class="clear"></p> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Stenema-aaltjes-tegen-rouwvliegjes-biogroei-400px-min.jpg" alt="Stenema aaltjes tegen rouwvliegjes"></div> <h3>Hoe deze kleine vliegjes in de huiskamer aanpakken?</h3> <p>Je kan de vliegjes in potgrond bestrijden met Stenema, dit zijn aaltjes tegen potgrondvliegjes. De aaltjes zitten in een kleipoeder die moet opgelost worden in water en vervolgens aangegoten op de potgrond van je kamerplanten. De aaltjes gaan de larven van</p></ol></div>
  Lees meer »
 6. Meer biodiversiteit zorgt voor minder plagen

  Meer biodiversiteit zorgt voor minder plagen
  <div class="kbase-article-content"> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Natuurfoto-biogroei-400px-min.jpg" alt="Natuurfoto"></div> <h2>Wat is biodiversiteit?</h2> <p>Biodiversiteit of biologische diversiteit omvat eigenlijk simpelweg al het leven op aarde van miniscuul klein tot immens groot, ook wij maken als soort deel uit van de totale biodiversiteit. Er is diversiteit in ecosystemen, denken we maar aan de zee, een rivier, een bos, een poel, een moestuin, een composthoop. Het zijn allemaal verschillende milieus met hun eigen leven en interacties tussen dit leven.</p> <p>Maar er is ook genetische biodiversiteit tussen soorten die op aarde leven (dieren, planten, algen, bacteriën, virussen…) en tussen individuen van eenzelfde soort (mensen verschillen in grootte, kleur, karakter…). Over heel de wereld zijn nu ongeveer 1,9 miljoen soorten bekend, maar dit zou slechts een klein deel van de feitelijke soortenrijkdom zijn.</p> <p class="clear"></p> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Spinnenweb-met-ochtenddauw-biogroei-400px-min.jpg" alt="Spinnenweb met ochtenddauw"></div> <h2>Wat is het belang van biodiversiteit?</h2> <p>Biodiversiteit is voor ons van levensbelang. Het betekent LEVEN op aarde. De aarde biedt ons water, lucht, voedsel, bouwmaterialen, natuurlijke textielvezels, actieve bestanddelen voor geneesmiddelen, bestuiving en plaagbestrijding. Om dit in stand te houden, moeten wij zorg dragen voor de aarde zodat de ecosystemen optimaal kunnen functioneren en wij kunnen genieten van de positieve effecten van biodiversiteit.</p> <p>Elk ecosysteem vormt een web waarbij elke schakel belangrijk is en de webben zijn onderling ook met elkaar verweven. Alles hangt dus met alles samen! Vallen er 1 of 2 schakels weg, kan het web nog voortbestaan maar vallen er essentiële schakels weg, dan heeft dit zware gevolgen voor de rest van het ecosysteem en voor de aarde als geheel. Zo weten we reeds dat de afwezigheid van bijen onze voedselproductie wereldwijd in gevaar zou brengen. Zij zorgen immers voor de bestuiving en vr</p></div>
  Lees meer »
 7. Solitaire bijen, het verhaal achter de insecten hotels

  Solitaire bijen, het verhaal achter de insecten hotels
  <div class="kbase-article-content"> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/insectenhotel-met-vele-opties-voor-de-solitaire-bijen-biogroei-400px-min.jpg" alt="insectenhotel met vele opties"></div> <h2> Solitaire bijen, het verhaal achter de insectenhotels</h2>Insectenhotels zij populair! Samen met de bijenhotels is er aandacht ontstaan voor biodiversiteit in onze tuin. De bestuiving van de bomen en planten die voor ons zo belangrijk is, gebeurt eigenlijk toevallig! Wilde bijen en zweefvliegen nemen een groot deel van het bestuivingswerk voor hun rekening, naast hommels en honingbijen. Maar uiteindelijk is het leven van de solitaire bijen gericht op het in stand houden van hun nageslacht. <p>Laten we eens kijken wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen?</p> <p class="clear"></p> <h3>Wat zijn solitaire bijen?</h3> <p>Solitaire bijen zijn wilde bijen. Ze vormen geen volken zoals de hommels en honingbijen maar leven alleen. Van de 350 wilde bijensoorten leven 300 soorten solitair. Sommige soorten wilde bijen richten zich op bloemen uit verschillende plantenfamilies, andere soorten leven van bloemen uit één plantenfamilie. Sommige bijensoorten overleven slechts op één plantensoort. Een voorbeeld daarvan is de Knautia-bij, die uitsluitend stuifmeel verzamelt van beemdkroon. Dit maakt de soort extra gevoelig. Samen met het uitsterven van de plantensoort, verdwijnt immers ook de bijensoort. Alleen al een ondoordachte maaibeurt van ons, kan er voor zorgen dat de Knautia-bij haar nest niet kan voltooien.</p> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/biodiversiteit-boterbloem-biogroei-400px-min.jpg" alt="Boterbloemen"></div> <p>Solitaire bijen kunnen zowel in de stad als in de groene rand gedijen als we maar voldoende voedselaanbod voorzien. De soort die je aantrekt, hangt samen met de bloemenvariëteit die aanwezig is, de nestgelegenheid die van nature ter beschikking is of door ons wordt aangeboden. Klokjesbijen hebben wilde klokjes uit de natuur nodig of campanulasoorten van de siertuin. Ranonkelbijen verzamelen enkel stuifmeel van planten uit de ranonkelfamilie zoals bote</p></div>
  Lees meer »
 8. Onkruid bestrijden

  Onkruid bestrijden
  <div class="kbase-article-content"> <h2>Onkruid bestrijden zonder pesticiden</h2> <p>Of je het wilt of niet, zodra de temperaturen beginnen te stijgen, gaan ook de onkruiden beginnen groeien. Wat kan ik in welke situatie doen? Dat lees je hier!</p> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Bloemen-in-het-gras-biodiversiteit-biogroei-400px-min.jpg" alt="Bloemen in het gras"></div> <h2>Onkruid in het gras bestrijden</h2> <p>Eerst en vooral moeten we onkruiden gaan bekijken als kruiden! Dat geeft al een heel ander gevoel, er moet namelijk niets meer bestreden worden. Paardenbloem, madeliefjes, rode en witte klaver, duizendblad, het zijn allemaal gekende en meestal niet zo geliefde kruiden die in ons gazon zich thuis voelen. Voor de biodiversiteit zijn ze echter ideaal! Veel solitaire bijen, hommels en zweefvliegen komen er op af om zich te goed te doen aan het stuifmeel en de nectar. In dat opzicht is het zelfs aan te raden om gefaseerd te maaien: een deel van je gazon maai je kort en een ander deel ervan laat je groeien zodat deze bloemen de kans krijgen om te bloeien. Eenmaal ze zijn uitgebloeid, maai je het kort om vervolgens terug te laten groeien.</p> <p>Bij ons in de Biogroei-tuin is er nog weinig gras maar vooral kruid te vinden in het gazon, in het voorjaar komen zelfs verwilderde knolletjes tot leven! Na het maaien is het ook groen, het is maar hoe je het bekijkt!</p> <p>Wil je echter toch een gazon zonder bloemen, dan kan je gebruik maken van een onkruidsteker om je werk te verlichten. Doe het dan regelmatig en zorg dat de kruiden niet in bloei geraken, anders wordt het na verloop van tijd een hopeloze situatie.</p> <p>Je gazon kan trouwens nog op andere manieren belaagd worden, denk maar aan engerlingen, emelten en mieren die zich ook thuis voelen in grasvelden.</p> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Pinkersterbloemen-in-een-weiland-in-neerijse-biogroei-400px-min.jpg"></div></div>
  Lees meer »
 9. Combinatieteelt: een natuurlijke hulp in je tuin

  Combinatieteelt: een natuurlijke hulp in je tuin
  <div class="kbase-article-content"> <h2>Combinatieteelt: een natuurlijke hulp in je tuin! </h2><p>Net zoals in de natuur, zijn er in de tuin planten die elkaar ondersteunen en een goed bondgenootschap vormen en anderen die elkaar niet goed kunnen verdragen. Dat is interessant om te weten want zo kunnen we in onze tuin profiteren van de mogelijkheden die de natuur biedt.</p> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/witte-kool-tuin-groentyeteelt-biogroei-400px-min.jpg" alt="Witte kool in tuin groententeelt"></div> <h3>Wat zijn metgezel planten?</h3> <p>Het zijn planten die een voordeel halen uit het feit dat ze samen worden gecultiveerd, ze versterken elkaar als het ware. Dit voordeel kan op verschillende manieren behaald worden gaande van stikstofbinding, ongediertebestrijding, verbetering van voedselopname of waterbeheer, schaduw creëren en onkruidbeheersing…</p> <p>Als je dit toepast, ga je groenten en sierplanten bij elkaar zetten die je traditioneel nooit zo zou planten. Dit zorgt voor verrassende effecten in je tuin maar ook voor veel ruimtebesparing, een betere groei, oogst en smaak. Het leidt bovendien tot minder pesticidegebruik en meer biodiversiteit.</p> <p>Eigenlijk heeft elke groente zijn ideale metgezel plant. Er zijn veel tabellen van goede en slechte combinaties. Soms spreken ze elkaar ook tegen. Het is niet mijn bedoeling hiervan een eindeloze opsomming te geven maar eerder om je attent te maken op de positieve effecten van combinaties.</p> <p class="clear"></p> <h3>Een blik op de mogelijkheden!</h3> <ol> <b><li>Fysische odnersteuning</li></b> <p>Snelgroeiende planten zijn een ideale metgezel van traaggroeiende planten. Je zaait groenten die een lange groeiperiode nodig hebben samen met groenten die een korte teelttijd kennen. Denk aan wortelen met radijzen. Je kan de radijsjes oogsten terwijl de wortelen blijven groeien. Hetzelfde geldt voor de combinatie van kolen en sla waarbij de sla ve</p></ol></div>
  Lees meer »
 10. De juiste plantenkeuze

  De juiste plantenkeuze
  <div class="kbase-article-content"> <h2>De juiste plantenkeuze bevordert de biodiversiteit in je tuin</h2> <p>Hoe klein je tuin ook is, jij kan bijdragen aan meer biodiversiteit door de juiste plantenkeuze te maken! Welke planten zijn interessant voor de biodiversiteit en waarom?</p> <h3>Geur, kleur en vorm van bloemen</h3> <p>De drie componenten waardoor planten, bloemen en struiken gekenmerkt worden zijn hun geur, kleur en vorm. Deze drie componenten die bij planten zeer uiteenlopend kunnen zijn, bepalen welke insecten je gaat aantrekken. Dat lijkt misschien raar maar toch is het zo.</p> <p>Wij vinden aangenaam geurende bloemen heel fijn. Dat geldt ook voor bijen, hommels en kevers: zij worden aangetrokken tot planten die een zoete nectargeur afscheiden. Een stinkende, rottende geur daarentegen trekt vliegen aan.</p> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/Algemeen/Kenniscentrum/Echinacea-heeft-mooie-open-enkelvoudige-bloemen-biogroei-400px-min.jpg" alt="Echinacea heeft mooie open enkelvoudige bloem"></div> <p>Bijen, hommels en andere bestuivende insecten worden het meest aangetrokken tot felle kleuren. Vliegen, kevers en nachtvlinders daarentegen neigen meer naar witte bloemen. Zo begrijp je meteen waarom strakke, groene tuinen met enkel wit en groen weinig bijdragen tot meer biodiversiteit.</p> <p>Belangrijk is ook de vorm van de bloemen. Dit bepaalt hoe gemakkelijk en wie er nectar kan uithalen. Voor buisvormige bloemen hebben de insecten een lange tong nodig om in de bloemen te kunnen. Buisvormige bloemen zullen daarom het meest bezocht worden door vlinders, tenzij het brede buisvormige bloemen zijn zoals bij courgetten en pompoenplanten. Open, enkelvoudige bloemen zijn het meest interessant. Hun nectar en pollen is beschikbaar voor vele insecten omdat ze maar een korte tong nodig hebben om bij het voedsel te komen. Ook bloemen van groenten die zijn opgeschoten zoals bij broccoli of pastinaak trekken massa’s insecten aan.</p> <p c></p></div>
  Lees meer »
 11. Variëgatie in kamerplanten

  Variëgatie in kamerplanten
  <div class="kbase-article-content"> <p> De trendy urban jungle lover van deze tijd, smelt voor planten met een variëgatie. Het woord <b>variëgatie</b> verwijst naar de bloemen of bladeren met meer dan 1 kleur. Dit kan op natuurlijke wijze voorkomen of door genetische manipulatie. Afhankelijk van het type variëgatie kunnen sommige planten delicater zijn dan anderen, maar allen zijn ze ontzettend mooi en uniek!</p> <p>Variëgatie is een fenomeen, waarbij de cellen vanuit de meristeem (stamcellen) van de plant een verschillend genotype hebben. Sommige cellen kunnen geen chlorofyl synthetiseren en hebben een opvallende, meestal witte, kleur. Dit betekent ook dat deze cellen geen fotosynthese kunnen uitvoeren.</p> <h2>Fotosynthese</h2> <p>Groene planten halen energie uit licht dankzij fotosynthese. Chlorofyl speelt hierbij een belangrijke rol door licht op te vangen en om te zetten in chemische energie. Met deze energie wordt CO2 uit de lucht omgezet in zuurstof en koolstofverbindingen (suikers) die de plant doet groeien. Planten met variëgatie groeien bijgevolg meestal minder snel dan volledig groene planten.</p> <h2>Soorten variëgatie</h2> <ol> <li><b>Genetische variëgatie</b></li> <p>Een genetische variëgatie wordt geërfd en van generatie op generatie doorgegeven. Het zit dus gecodeerd in het DNA van de cellen, zodat de variëgatie heel stabiel is en makkelijk vermeerderd kan worden. Wanneer je een stek snijdt van een bestaande plant, of zelfs via zaad vermeerdert, zal de nieuwe plant dezelfde variëgatie hebben. Deze planten worden veelal ook in het laboratorium via weefselkweek vermeerderd, zodat genetisch identieke cultivars worden gekweekt. </p> <div style="width: 100%; display: inline-flex; text-align: center;"> <div style="width:50%"> <figure style="text-align:center;"> <img src="https://www.biogroei.be/media/blog/kamerplanten/genetische-variegatie-calathea-maranta-biogroei-400px.jpg" genetische vari calathea marantaalt=""> </figure> </div> <div styl></div></div></ol></div>
  Lees meer »
 12. Welk is het belang van vleermuizen?

  Welk is het belang van vleermuizen?
  <div class="kbase-article-content"> <div class="image-right text-left"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/vleermuizen/vleermuizenkasten_gegroepeerd_en_minimum_3_m_hoog_biogroei_500x200px.jpg" alt="gegroepeerde vleermuiskasten biogroei"></div> <p>Vleermuizen staan momenteel volop in de aandacht. Helaas eerder negatief dan positief. </p> <p>Eigenlijk zijn vleermuizen nog veel belangrijker dan vogels, ze eten gemiddeld tot 300 insecten per nacht. Eigenlijk hebben de meeste onder ons er geen idee van, maar in Vlaanderen zijn er 21 soorten vleermuizen bekend. Afhankelijk van hun soort, hebben ze een iets ander menu. </p> <p>Zo eet de Gewone dwergvleermuis fruitmot, Suzukii fruitvlieg, stalvliegen en allerlei kleine insecten. De gewone grootoorvleermuis voedt zich met grote nachtvlinders, wantsen en andere insecten. De Laatvlieger vleermuis, één van de grootste vleermuissoorten, eet aardbeiloopkever, meikever, junikever en langpootmuggen. Deze drie soorten komen het meest verspreid voor en verblijven tijdens de zomer in de nabijheid van huizen en schuren. </p> <div class="image-left text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/vleermuizen/Gewone_grootoorvleermuis_Biogroei_400px.jpg" alt="gewone grootoorvleermuis biogroei"></div> <h2>Hoe trek je vleermuizen aan? </h2> <p>Als je ziet hoeveel vleermuizen eten, wil je ze uiteraard als natuurlijke vijand in je tuin. Er zijn een aantal zaken die vleermuizen aantrekken: </p> <ul> <li>Net als bij vogels en nuttige insecten, is de aanwezigheid van hagen zeer belangrijk voor vleermuizen. Hagen zorgen voor luwte en warmte en hierin jagen ze graag. Aaneensluitende hagen is het meest ideaal. </li> <li>Boomgaarden zijn interessant als er een donkere zone is om in te vliegen. </li> <li>Vleermuizen moeten kunnen drinken, een enkele m² open water is voldoende. </li> <li>Vleermuizen houden niet van verlichting. Sommige soorten vliegen wel bij lampen om meer insecten te vangen. Maar hun behuizing willen ze in het donker. Zeker bij tuinhuizen en stallen dus geen verlichting laten branden. </li> </ul> <div class="image-right text-center"><img src="https://www.biogroei.be/media/wysiwyg/vleermuizen/Winterverblijf_van_vleermuizen.jpg" alt="Vochtige ke"></div></div>
  Lees meer »