Aaltjes

Plagen biologisch bestrijden doe je met aaltjes. Ontdek wat je kunt doen.
... Lees meer
12 producten
Sorteer op

Wat zijn aaltjes?

Aaltjes of nematoden zijn draadvormige, fijne rondwormpjes die enkel onder de microscoop zichtbaar zijn. Aaltjes worden om die reden ook draadwormen genoemd.

Deze rondwormpjes zijn een natuurlijk fenomeen dat in elke grond, elk levend wezen en elk ecosysteem aanwezig is. Aaltjes is een verzamelnaam voor in de grond levende rondwormen.

Aaltjes, draadwormen, rondwormen en nematoden worden door elkaar gebruikt terwijl men in de volksmond hetzelfde bedoeld..

Aaltjes of Nematoden

Soorten aaltjes

Aaltjes behoren tot de grote groep van rondwormen die onze aarde bevolkt. Er zijn 25.000 beschreven soorten van de naar schatting 10 miljoen bestaande soorten aan rondwormen.

Van nature bevindt zich 90 % van de rondwormen in de bovenste 15 cm van de bodem. Ook in de mens kunnen zich circa 35 soorten rondwormen vestigen.

De meest bestudeerde soorten zijn de parasiterende aaltjes: plantenparasitaire, insectparasitaire en schadelijke vrijlevende aaltjes, zoals de wortellesieaaltjes.

Insectparasitaire aaltjes

Dit type aaltjes behoort tot een andere categorie die niet schadelijk is voor planten maar juist natuurlijke vijanden zijn van insecten en hun larven. Hun toepassingsgebied breidt zich voortdurend uit dankzij verder onderzoek.

Deze aaltjes leven in symbiose met bacteriën, die ze vrijlaten zodra ze een prooi binnendringen. De bacteriën doden de plaaginsecten, waarna de aaltjes zich voeden met de opgeloste resten en zich verder ontwikkelen.

Er zijn twee belangrijke groepen aaltjes die als biologische bestrijders worden ingezet: Heterorhabditidae en Steinernematidae. Heterorhabditis zoekt actief naar insecten, terwijl Steinernema wacht tot een insect passeert. Bekende soorten zijn Steinernema Feltiae en Steinernema Carpocapsae.

Plantparasitaire aaltjes

Deze aaltjes hebben een plant als gastheer nodig om zich voort te planten. Bij afwezigheid van een gastplant kunnen ze zich ook voortplanten op schimmelweefsel, waardoor ze schade aan de wortels van planten veroorzaken. Dit leidt tot wortelgallen, slechtere groei en misvormingen van de plant.

Bekende soorten plantparasitaire aaltjes zijn bladaaltjes, stengelaaltjes, aardappelcystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes. Ze verspreiden zich via plantmateriaal, grond, werktuigen, dieren of bepaalde insecten.

Vrijlevende aaltjes

Vrijlevende aaltjes zijn in staat om buiten planten of insecten te leven, maar kunnen de wortels en ondergrondse stengeldelen van planten toch aantasten. De vrijlevende wortelaaltjes kunnen zich op veel gastplanten nestelen. Ze komen vooral op zandgronden voor.

Hoe aaltjes toepassen?

Er zijn twee manieren om met aaltjes biologische bestrijding toe te passen: grondbehandeling en bladbehandeling. Wanneer de schadelijke insecten in de grond zitten, dan kies je voor grondbehandeling.

Zijn de insectenplagen op het blad of op het gras aanwezig, dan is een bladbehandeling de beste aanpak.

Aaltjes oplossen in water

De aaltjes of nematoden moeten altijd opgelost worden in water. Gebruik nooit het zakje met aaltjes in droge vorm want dan kunnen ze niet werken!

De aaltjesoplossing wordt verdund in functie van de oppervlakte die je wilt behandelen. Er is steeds een gebruiksaanwijzing bijgesloten.

Aaltjes gebruiksaanwijzing

Grondbehandeling aaltjes

Voorwaarden die moeten vervuld zijn:

 • De bodem moet vochtig zijn of vochtig gemaakt worden vóór toepassing.
 • De aaltjes moeten in de grond kunnen doordringen. Boomschors en andere obstakels moeten vóór toepassing verwijderd worden. Je kan wel aangieten op bodembedekkende planten, maar dan moet je na behandeling goed naspoelen. Zo voorkom je dat de aaltjes aan de planten blijven kleven.
 • De aaltjes worden opgelost in water. De aaltjes worden vervolgens op de grond verspoten met een nematodenspuit of aangegoten met de gieter.
 • De aaltjes gaan de schadelijke insecten in de grond bacterieel vergiftigen.
 • De grond moet twee weken vochtig gehouden worden, zodat de aaltjes kunnen parasiteren. In droge grond sterven de aaltjes af.

Bladbehandeling aaltjes

Ingeval een bladbehandeling wordt gegeven, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Toepassen bij valavond omdat de aaltjes geen UV straling verdragen.
 • Het blad op voorhand goed vochtig zetten.
 • De aaltjes oplossen in water en verspuiten met een drukspuit met max. 5 bar en spuitopeningen > 1mm.
 • De aaltjes dringen binnen in de rupsen aanwezig op het blad. Alle aaltjes die niet in plaagdieren binnengedrongen zijn, sterven ’s morgens af als het licht wordt.
 • De aaltjes scheiden bacteriën uit in de larven waardoor deze afsterven.

Zijn aaltjes schadelijk voor mens, dier en milieu?

Aaltjes zijn onschadelijk voor de mens, huisdieren en het milieu. De aaltjes sterven af als er geen natuurlijke vijanden meer aanwezig zijn. Ze kunnen ook vroegtijdig afsterven als de grond te droog is.

Aaltjes kunnen geen plaag worden. De insectparasitaire of endoparasitaire rondwormen die worden ingezet tegen insectenplagen parasiteren nooit op de mens of huisdieren.

Aaltjes zijn microscopisch klein en veilig te gebruiken met voedselgewassen. Overdosering is niet mogelijk. De dode insecten worden nog steeds veilig als voedsel gebruikt voor overige dieren. Er blijft geen afval achter door de bestrijding.

Insecten trekken zich ondergronds in de bodem terug voordat ze sterven en de aaltjes zijn niet zichtbaar.

Aaltjes zijn niet schadelijk voor mens plant en dier

Hoe vaak aaltjes uitzetten?

Je kan ze het beste uitzetten op een vochtige ondergrond. De aaltjes zullen hun werk snel doen, maar we adviseren om na 2 weken de aaltjes opnieuw uit te zetten. De aaltjes (nematoden) zullen dan de laatste aanwezige plaaginsecten doden.

Bij het bovengronds uitzetten van aaltjes moet je er om denken dat de aaltjes maar een kleine periode hebben om hun gastheer binnen te dringen. De beste manier is om de aaltjes ‘s avonds uit te zetten en er om te denken dat de te bestrijden planten of bomen goed nat zijn. De aaltjes zullen leven tot de volgende ochtend.

Aaltjes kopen

Nematoden voor biologische bestrijding kun je kopen bij Biogroei. Biogroei is al sinds 1992 actief in deze sector en heeft veel ervaring met bestrijding met aaltjes.

Bij Biogroei staat kwaliteit boven alles. Naast kwaliteitscontrole, worden aaltjes net als andere levende producten, gekoeld verzonden indien het warm is.

Biogroei biedt u een uitgebreid assortiment van biologische bestrijding van verschillende plaaginsecten. U kunt daarbij kiezen uit zowel kleine als grote verpakkingen. Hierbij ons assortiment:

Nematoden

De benaming aaltjes en nematoden worden beide regelmatig gebruikt. Aaltjes worden ook wel nematoden genoemd. Dit omdat aaltjes behoren tot de groep van rondwormen.

‘Nematoda’ is een Griekse term, wat draad-achtig betekent. Nematoden zijn draadachtige rondwormpjes als je deze onder de microscoop bekijkt, vandaar hun naam draadwormen.

Als we dus spreken over nematoden of aaltjes, dan mag je er van uitgaan dat het om dezelfde rondwormen gaat.

Entomopathogene nematoden

Entomopathogene nematoden zijn endoparasitaire rondwormen die parasiteren op insecten. Biogroei werkt met deze groep nematoden als natuurlijke vijanden van schadelijke insecten.

Insectparasitaire nematoden zijn parasieten van insecten en onschadelijk voor planten, dieren en mensen.

Endoparasitaire nematoden dragen een bacterie bij zich die dodelijk zijn voor diverse insecten. Dit omvat de larven van kevers, rupsen van de buxusmot zoals de buxusmot, de eikenprocessierups, varenrouwmuglarven, slakken, en teken.

Steinernema Feltiae en Steinernema Carpocapsae zijn de meest bekende insectparasitaire nematoden die gebruikt worden als biologische bestrijding. Deze varianten van nematoden leven samen met bacteriën van het geslacht Xenorhabdus.

Bij de Heterorhabditis zijn de bacteriën van het geslacht Photorhabdus. De rondwormen bieden de bacteriën onderdak en de bacteriën zorgen als wederdienst voor de dood van de gastheer waar ze zich in nestelen. De bacteriën doden de insecten meestal binnen 24 tot 48 uur.

Uit onderzoek blijkt dat Steinernema Carpocapsae de plaaginsecten niet alleen met een bacterie doodt, maar dat ook bepaalde eiwitten helpen om de gastheren te doden.

Nematoden kan je bij Biogroei in het ruimste gamma kopen. Nematoden zijn bij Biogroei online te bestellen en worden dagelijks verzonden. Afhankelijk van het seizoen worden ze gekoeld, zodat ze in goede conditie arriveren.

Verschillende plaaginsecten

Een aaltje is de natuurlijke vijand van plaaginsecten die we hieronder bespreken.

Soorten insectenplagen

Aaltjes tegen slakken

Aaltjes tegen slakken

Naaktslakken bestrijden met aaltjes kan en is zeer effectief. Je gaat namelijk het probleem aan de bron aanpakken.

Er bestaan veel hulpmiddelen om slakken te vangen of uit de tuin te houden. Deze methoden richten zich echter op het bestrijden van de symptomen. Je gaat namelijk die naaktslakken wegvangen of afdoden die bovengronds komen zoeken naar voedsel.

Je kunt ze daarom het beste met natuurlijke vijanden bestrijden.

90% van de slakken leeft onder de grond. Deze slakken zijn niet te vangen met bovenstaande vangtechnieken. Aaltjes tegen naaktslakken gaan actief achter die grote massa aan slakken in de grond aan.

Het aaltje Phasmarhabditis hermaphrodita voedt zich met bacteriën en is dodelijk voor slakkensoorten. Het product No-slug bevat Phasmarhabditis hermaphrodita.

Door NO-slug aan te gieten of op de grond te verspuiten, gaan de aaltjes actief in de grond op zoek naar slakken. Eenmaal gevonden, dringen ze de slakken binnen via de ademopening van de slak, om vervolgens hun bacteriën los te laten.

Tegelijktijdig produceert het aaltje nieuwe larven in de geïnfecteerde slak. Het is wetenschappelijk nog niet duidelijk of de slak hierna sterft door de vrijkomende bacteriën of dat ook de ophoping van nieuwe rondwormlarven hieraan bijdraagt.

No-slug doodt enkel slakken en is niet schadelijk voor andere organismen zoals regenwormen, insecten, mijten en teken.

Aaltjes tegen slakken zijn effectiever dan chemische bestrijdingsmiddelen.

Aaltjes tegen engerlingen

Aaltjes tegen engerlingen

Aaltjes tegen engerlingen kopen kan je bij Biogroei. Er zijn twee soorten aaltjes tegen engerlingen verkrijgbaar: B-green en B-green +

B-green bevat aaltjes Heterorhabditis bacteriophora die zelf actief op zoek gaan in de grond naar engerlingen. B-green+ bevat twee soorten aaltjes en werkt beter tegen de grote engerlingen.

Aaltjes die tegelijk engerlingen en emelten bestrijden, kan je niet kopen. Tegen emelten wordt namelijk het aaltje Steinernema Carpocapsae gebruikt, terwijl het aaltje Heterorhabditis bacteriophora de engerlingen bestrijdt.

Wat zijn engerlingen?

Engerling is een verzamelnaam voor keverlarven van rozekever, junikever, meikever, julikever en sallandkever.

De larven van deze kevers lijken op elkaar. Ze hebben allen een crèmekleurig wit lijf met poten, een bruin-oranje kop en een grijs achterlijf.

Het verschil zit vooral in de grootte van de larven en de plaats van voorkomen.

Wanneer aaltjes tegen engerlingen gebruiken?

Engerlingen bestrijden van Augustus tot en met september

De ideale toepassingsperiode is augustus en september. Tijdens deze maanden zijn jonge larven van alle keversoorten aanwezig. De bodemtemperatuur is dan perfect, wat zorgt voor de beste resultaten.

Indien het te droog is, moet je wachten op regen of beregenen. Ze moeten in vochtige grond gebruikt worden en moeten minimaal twee weken in deze grond zitten om te kunnen parasiteren.

Toepassingsperiode per keversoort:

 • Rozekever (Phyllopertha horticola): eind juli-eind september.

 • Sallandkever (Hoplia philantus): eind april-begin mei en vanaf half augustus tot eind september.

 • Junikever (Phyllophaga spp.): april, mei, juni en vanaf half augustus tot eind september.

 • Meikever (Melolontha melolontha): juli-augustus, tot september mogelijk.

Taxuskever bestrijden kalender

Is biologisch bestrijden beter dan bestrijden met chemicaliën?


Bestrijden van engerlingen met aaltjes werkt veel beter dan chemische bestrijding, omdat een aaltje de natuurlijke vijand van een engerling is.

Een aandachtspunt is wel dat je de aaltjes op het op het juiste moment moet toepassen. Daarnaast is het ook belangrijk om de juiste dosering aan te houden en rekening te houden met de toepassingsvoorwaarden, zoals goede bodemtemperatuur en vochtige grond.

Als deze voorwaarden vervuld worden, wordt engerlingen bestrijden succesvol. Ervaringen met aaltjes tegen engerlingen lees je op de productpagina.

Aaltjes tegen engerlingen: prijs

De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid nematoden die je koopt. Je hebt 0.5 miljoen aaltjes nodig per m2. De prijs varieert naargelang de verpakking. Bij Biogroei koop je deze voor zowel grote als kleine oppervlaktes.

Aaltjes tegen rouwvliegjes

Aaltjes tegen rouwvliegen

Aaltjes tegen rouwvliegjes of aaltjes tegen varenrouwmug is hetzelfde product. Varenrouwmug is de officiële benaming van de potgrondvlieg. In de volksmond wordt dit insect ook wel rouwmug, rouwvliegjes of rouwvlieg genoemd.

Bij Biogroei kan je aaltjes tegen rouwvliegjes bestellen en kopen onder de naam Stenema.

Opgelet: Fruitvliegjes zijn geen rouwvliegjes. Fruitvliegjes zijn groter dan rouwvliegjes en komen voor op rijp fruit of fruitresten die in de keuken achterblijven.

Als je vliegjes hebt in je kamerplanten, gaat het dus om rouwvliegjes of rouwmugjes en geen fruitvliegjes.

Larven van fruitvliegjes kan je ook bestrijden met dezelfde aaltjes in de composthoop. In een compostbak is dit niet mogelijk omdat het restafval dan te grof is.

De aaltjes kunnen zich dan niet goed voortbewegen in de massa. Ze hebben namelijk aarde, potgrond of fijne compost nodig om zich in voort te bewegen.

Wat doen aaltjes tegen rouwvliegjes?

Rouwvliegjes zitten in de potgrond van kamerplanten of stekken. Vooral als je zelf veel kamerplanten stekt of tuinplanten opkweekt, kan je er veel last van krijgen.

De rouwvliegjes worden automatisch aangetrokken tot vochtige potgrond en warme omgevingen. Twee elementen die meestal aanwezig zijn als je stekt. Je kan dit niet vermijden.

Zodra de aaltjes tegen de rouwmug zijn aangegoten op de potgrond, vallen ze de larven van de rouwvliegjes aan. Ondergronds kan de steinernema feltiae de larvale stadia van rouwvliegjes, poppen van trips en larven van langpootmuggen bestrijden.

Ze dringen de insecten binnen en scheiden bacteriën uit, waardoor deze afsterven. Door de bacteriën verslijmt het lichaam van de larve. Dit dient als voedsel voor de aaltjes waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en voortplanten.

Na een kleine week komen weer nieuwe aaltjeslarven vrij in de potgrond om larven van de varenrouwmug te infecteren.

TIP: behandel steeds alle kamer- en potplanten, ook als ze niet aangetast lijken. Zo vermijd je dat een nieuwe plaag ontstaat!

Ervaring met aaltjes tegen rouwvlieg

Uit ervaring weten we dat dit product zeer goed werkt. Je houdt de potgrond vochtig tot je merkt dat alle rouwvliegjes verdwenen zijn. Dit kan, afhankelijk van de aantasting, enkele dagen tot enkele weken duren.

Dit is nodig omdat ze vochtige grond nodig hebben om te kunnen werken. Eenmaal het probleem is opgelost, kun je terug overschakelen naar de normale watergift.

Wil je meer ervaringen lezen over ervaringen met aaltjes tegen rouwmug, bekijk hier.

Aaltjes tegen taxuskever

Aaltjes tegen taxuskever

Aaltjes tegen taxuskever kan je online bestellen bij Biogroei en aan huis laten leveren of afhalen. Bij biogroei kan je twee soorten aaltjes tegen taxuskever kopen met name Kraunema en B-green.

Wat doet taxuskever?

Taxuskever of gegroefde lapsnuitkever (Otiorhynchus sulcatus) behoort tot de familie van de snuitkevers. Deze nachtkever is 1 cm groot en heeft een bruin-zwart dekschild met spikkels.

Het insect doet zich tegoed aan vette, dikke bladeren van planten, zoals Camelia, fuchsia, hortensia, azalea. De taxuskever eet ronde happen weg aan de zijkant van de bladeren.

Het is een typisch eetpatroon waaraan je de aanwezigheid van de kever gemakkelijk kan herkennen.

De grootste schade wordt echter aangericht door de larven van de taxuskever. Eitjes worden tussen juni en oktober afgelegd aan de wortels van de planten.

De jonge larven die uit de eitjes komen, gaan zich onmiddellijk voeden met de haarwortels. Wanneer ze groter zijn schakelen ze over op de grotere wortels van de planten.

Na verloop van tijd sterven de planten af omdat de wortels zijn weggevreten.

Taxuskever bestrijden met aaltjes

De aaltjes bestrijden de larven van de taxuskever als deze in de grond worden aangegoten, op het moment dat er larven aanwezig zijn.

Ze gaan actief of passief de larven opzoeken en infecteren. De bacteriën waarmee de aaltjes in symbiose leven, worden in de larven gespuugd. Hierdoor gaat de inhoud van de larven verslijmen.

De aaltjes voeden zich met de lichaamsoplossing van de larven en planten zich in de dode larven voort. Na een week biedt een nieuwe generatie aaltjeslarven zich aan.

De nieuwe aaltjeslarven verspreiden zich in de bodem en gan weer op zoek naar nieuwe larven van de taxuskever.

Heterorhabditis bacteriophora aaltjes zijn verder werkzaam in bodem tegen de larven en poppen van de volgende keversoorten (engerlingen):

 • Mestkever (Aphodius)
 • Bladsprietkever (Serica brunnea)
 • Sallandkever (Hoplia philanthus)
 • Rozenkever (Phyllopertha horticola)
 • Taxuskever
 • Snuitkever
 • Meikever
 • Junikever
 • Laurierkerskever

Wanneer aaltjes tegen taxuskever gebruiken?

Biogroei heeft twee soorten aaltjes in het assortiment om de taxuskever te bestrijden: Kraunema en B-green.

Het aaltje, Steinernema Kraussei of Kraunema wordt toegepast van maart tot half april en van september tot eind oktober.


De larven van de taxuskever kunnen het best in de periode half juli tot eind augustus worden bestreden met Heterorhabditis bacteriophora of B-green.

Ervaringen met aaltjes taxuskever

Aaltjes tegen taxuskever werken zeer effectief als ze in de juiste omstandigheden gebruikt worden.

 • Er mag geen residue van chemische middelen aanwezig zijn.
 • De grond moet op voorhand goed vochtig worden gezet en vochtig blijven gedurende minimum 2 weken.
 • Ze moeten op de blote grond worden aangegoten met een gieter of verspoten met een nematodenspuit. Het is dus noodzakelijk om boomschors of andere obstakels tijdelijk te verwijderen.
 • Alle planten die aangetast zijn, moeten behandeld worden. Het beste is om alle sierplanten en potplanten te behandelen. Zo voorkom je dat op niet behandelde plaatsen de plaag opnieuw de kop opsteekt.
 • Het juiste aaltje moet op het juiste moment gebruikt worden.

Voor ervaringen van onze klanten, bekijk hier.

Aaltjesval tegen taxuskever

De aaltjesval bestaat uit een houten val met gleuven.

In de gleuven is een gel van aaltjes gedaan om volwassen taxuskevers te infecteren. De aaltjesval is gebaseerd op het principe dat de taxuskevers overdag onder planken, planten of andere materialen schuilen voor het zonlicht.

Zo kan de taxuskever zich zonder iets te vermoeden gaan schuilen onder de taxuskeverval. Door de aanwezige aaltjes in de aaltjesval worden de kevers geïnfecteerd.

De geïnfecteerde kevers sterven vervolgens na een aantal dagen. De gel in de aaltjesval moet vochtig blijven, dus de dagelijks bevochtigen bij goed weer. Eén val volstaat voor 10 m2 tuinoppervlakte.

Aaltjesval tegen taxuskever

Aaltjes tegen emelten

Aaltjes tegen emelten

Aaltjes tegen emelten zijn een effectieve biologische bestrijdingsmethode voor emelten, de larven van langpootmuggen, die aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan gazons en gewassen. Deze aaltjes, ook wel nematoden genoemd, infecteren en doden de emelten, waardoor je op een milieuvriendelijke manier van deze plagen afkomt. Door de toepassing van aaltjes in combinatie met C-green zorg je voor een gezonde en sterke bodem, zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Waar komen emelten vandaan?

Emelten zijn pootloze larven van langpootmuggen. Langpootmuggen leven maar enkele dagen en voeden zich met nectar. De langpootmuggen zijn onschuldig, maar hun larven (emelten) kunnen wel veel schade aanrichten. Met name in grasland, gazons en groentetuinen zijn deze larven zeer schadelijk.

De emelten vreten gedurende de nacht het groen kapot door gedeeltelijk boven de grond te komen en de grassen mee in de bodem te trekken.

Het gevolg zijn kale, bruine plekken in je gazon. In groentetuinen en bloemperken kunnen ze zich te goed doen aan zaailingen en jonge plantjes.

Twee soorten emelten in het gras

De meest voorkomende langpootmuggen zijn Tipula Paludosa en Tipula Oleracea.

Tipula Paludosa heeft één generatie per jaar. De eieren worden afgelegd in augustus-september. De larven blijven heel de winter in de grond tot ze verpoppen in juni-juli.

In het voorjaar zie je grote schade aan het gazon en zie je ook 5 cm grote emelten van deze soort. Op dat moment kunnen ze niet met aaltjes tegen emelten worden bestreden.

Enkel in het najaar kan je behandelen vanaf september als de emelten net uit de eieren zijn gekomen.


Tipula Oleracera heeft twee generaties per jaar. Zowel in het voorjaar (april, mei en juni) als in de zomer (augustus en september) leggen deze langpootmuggen eieren.

Vandaar dat de emelten van deze soort gedurende twee tijdstippen op het jaar te bestrijden zijn.

Wanneer aaltjes tegen emelten gebruiken?

De beste toepassingsperiode is van september tot half/eind oktober. Dit laatste is afhankelijk van de bodemtemperatuur die min. 12 °C moet behouden. Wanneer de emelten klein zijn, zijn ze erg vatbaar voor de nematoden, wat het resultaat optimaliseert.


Handleiding emelten

Behandelingsperiode, specifiek volgens emeltensoort:

 • Langpootmug Tipula Oleracea: half mei tot eind juni en vanaf september
  tot half (tot eind) oktober.
 • Langpootmug Tipula Paludosa: september- half (tot eind) oktober.

Hoe werken aaltjes tegen emelten?

Emelten met aaltjes bestrijden, is een natuurlijke bestrijdingsmethode.

De aaltjes in C-green zijn drager van specifieke bacteriën die dodelijk zijn voor de jonge emelten. De aaltjes dringen de emelten binnen via de natuurlijke lichaamsopeningen en laten de bacteriën los in het lichaam van de emelten.

Door de bacteriën wordt het lichaam van de larve opgelost. Dit is een voedingsbron voor de aaltjes die in de dode emelten aanwezig zijn.

Tegelijkertijd planten ze zich voort, waardoor na een week weer nieuwe aaltjeslarven in de bodem komen. De nieuwe aaltjeslarven gaan vervolgens direct op zoek naar nieuwe plaaginsecten.

Aaltjes voor kamerplanten

Je kan verschillende plagen op je kamerplanten aanpakken met aaltjes.

Aaltjes tegen rouwvliegen

Rouwvliegjes of varenrouwmug zijn kleine, zwarte vliegjes die opvliegen als je de kamerplanten water geeft.

Ze leven graag in een vochtige en warme omgeving zoals de huiskamer. Vooral als je zelf kamerplanten stekt of andere plantjes stekt, kan je veel last krijgen van rouwvliegjes.

Aaltjes tegen trips

Aaltjes tegen trips

Trips zijn langwerpige insecten met een beige, oranje of zwarte kleur. Dit plaaginsect zuigt de plantencellen leeg, waardoor er zilverkleurige plekjes ontstaan met zwarte stippen.

De zilverkleurige vlekjes zijn een gevolg van de zuigschade van de trips en zijn larven. De zwarte stippen op de vlekjes zijn uitwerpselen van trips.

Indien beide symptomen aanwezig zijn, mag je zeker zijn dat het om trips gaat. Tripslarven en tripspoppen kan je bestrijden met aaltjes tegen trips.

Aaltjes tegen trips kopen kan bij Biogroei. Aaltjes tegen trips bestellen kan heel eenvoudig online op onze webshop.

Hoe aaltjes tegen trips inzetten?

Om de larven op kamerplanten te bestrijden, sproei je de aaltjes op het blad. Voorwaarden:

 • Blad op voorhand nat zetten.
 • Toepassen bij valavond omdat ze geen UV licht kunnen verdragen.
 • Verspuiten met een handspuitwaarbij de spuitopening min 1 mm groot is.
 • De larven zoveel als mogelijk raken, dit is een insecticide dat contact moet maken met de plaag.

Om de tripspoppen in de grond te bestrijden, giet je de aaltjesoplossing aan op de potgrond. De nematoden gaan in de grond de poppen opzoeken en bacterieel vergiftigen.

Aaltjes tegen ritnaalden

Aaltjes tegen ritnaalden

Aaltjes kopen kun je bij Biogroei. Je kan aaltjes tegen ritnaalden bestellen via onze online webshop.

Het is mogelijk om de aaltjes thuis te laten bezorgen of de volgende dag op te halen in ons magazijn.

Wat zijn ritnaalden?

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, ze worden ook koperwormen genoemd.

De kniptor veroorzaakt geen schade aan groentegewassen maar hun larven, de ritnaalden wel. Ritnaalden hebben vochtige grond nodig om te overleven.

Daarom worden de eitjes gelegd in vochtige, humusrijke gronden zoals grasvelden, percelen met groenbemesters en andere landbouwgewassen.

Ritnaalden zijn een probleem voor maïs, bieten en aardappelen, wortelen, sla en granen.

Als hobbytuinder kan je last hebben van ritnaalden als je een grasland omvormt naar moestuin. De verterende graszoden vinden ritnaalden ideaal.

De eerste jaren voeden ze zich immers met dood organisch materiaal. Als de larven groter zijn, gaan ze zich voeden met plantenwortels en knollen. Vooral jonge moestuinplantjes kunnen op één nacht afgebeten worden.

De larven worden tot 3 cm lang, zijn hard en smal, geel tot koperkleurig. Ze leven 3 tot 5 jaar in de grond voordat ze verpoppen.

De ritnaalden hebben verschillende natuurlijke vijanden in de tuin zoals spitsmuizen, padden, mollen, egels, loopkevers en aaltjes


Aaltjes tegen ritnaalden

Aaltjes tegen ritnaalden kan je kopen onder de merknaam Carpo-care.


De aaltjes moeten worden opgelost in water. Vervolgens kun je deze oplossing op de blote grond aangieten met een gieter of verspuiten met een nematodensproeier.

Ze gaan in de grond de ritnaalden aanvallen en deze bacterieel vergiftigen.

Het effect is wisselend. Het hangt samen met de diepte waarop de ritnaalden zich bevinden en de grootte van de ritnaalden.

In het jongste stadium zijn de ritnaalden het meest gevoelig voor aaltjes.

Wanneer aaltjes tegen ritnaalden gebruiken?

Gedurende twee momenten zijn ritnaalden actief:

 • Maart-mei
 • Augustus-oktober

Op deze momenten kunnen aaltjes gebruikt worden als de bodemtemperatuur min. 12 °C bedraagt en deze temperatuur behouden blijft 14 dagen na de behandeling.

De beste behandelingsperiode is van augustus tot eind september, omdat de bodemtemperatuur dan hoog genoeg is.

De grond moet bovendien vochtig zijn om aaltjes te kunnen gebruiken. Houd daar ook rekening mee als je een behandeling wilt uitvoeren.

Aaltjes tegen fruitmot

Aaltjes tegen fruitmot

De rupsen van de fruitmot blijven ongeveer een maand in de vrucht vooraleer ze volgroeid zijn.

Hierna verlaten ze de vruchten via een spinsel dat hen op de schors van de boom brengt, waar ze in een witte cocon overwinteren.

Vanaf eind juli gaan de eerste rupsen de gestoken appels verlaten om zich te verbergen achter schorsspleten.

Wanneer aaltjes tegen larven fruitmot gebruiken?

Vanaf september tot december kan een bladbehandeling uitgevoerd worden met Feltiae-care.

De luchttemperatuur moet hoger zijn dan 12°C en de behandeling moet ’s avonds worden toegepast, omdat de aaltjes niet kunnen overleven in direct UV-licht.

De beste periode is dus september, omdat de temperaturen dan ’s avonds nog hoog zijn.


Handleiding fruitmot

Hoe aaltjes tegen larven fruitmot toepassen?

 • Meng de aaltjes met water en verdun de oplossing in functie van het aantal te behandelen bomen.
 • Sproei de stam van de bomen goed nat en vooral de schorskieren.
 • Verspuit de oplossing voornamelijk in de kieren van de boomschors, daar waar de larven zich schuil houden.
 • Aaltjes kunnen de larven enkel bacterieel infecteren als ze op de larven terechtkomen. Ze kunnen zich niet op de harde schors voortbewegen.

De werking is zeer wisselend. De effectiviteit van de aaltjes hangt namelijk af van hoe goed de aaltjes de larven in de schorsspleten kunnen infecteren.


Handleiding aaltjes tegen fruitmot